Norsk suksess for persisk musikk

0
Nå blir det persisk-norsk-amerikanske samarbeidet på Kirkelig Kulturverksted til et nytt album: ”A deeper tone of longing”.

Halalprodukter når nye høyder

0
Flere og flere norsk-muslimske ektepar bryter med tradisjonelle kjønnsrollemønstre og deltar på lik linje i arbeidslivet. Det utløser et voksende behov for halalprodukter. Og etterspørselen er langt fra begrenset til mat.     

– Asylsøkere får problemer med rus

0
Faren for at beboere på asylmottak begynner å drikke alkohol, er større jo lenger de bor på mottaket. De har også større fare for å begynne med narkotika. Det viser en ny rapport om asylsøkere i Norge.

– Fremtiden er et ord uten mening

0
Ingen vet hvor mange som prøver å ta livet sitt i norske asylmottak. Norge har ingen instans som registrerer dette, og ingen er villig til å ta ansvar. Utrop møtte Yaser fra Libya, som selv har slitt med selvmordstanker på mottak.

Multikulturalismens død?

0
For få år siden var multikulturalisme et honnørord blant mange fremtredende politikere og akademikere i Europa. I dag er det en politisk retning som møter kritikk fra alle hold. Hva har skjedd?

Mislykket distriktspolitikk

0
Manglende integreringskunnskap i departementene er blant årsakene til at innvandrere flytter til storbyer.

Slik kan distriktene beholde innvandrere

0
Distrikts-Norge trenger flere innbyggere. Men flyttestrømmen av innvandrere og flyktninger går mot storbyene, og særlig Oslo. Hva kan distriktene gjøre for å holde på ”sine” innvandrere?

Norsk-pakistanske kvinner mindre yrkesaktive

0
Norskfødte kvinner med pakistansk og tyrkisk bakgrunn over 25 år er mindre aktive i utdanning og arbeid enn i første halvdel av tjueårene. Kulturelle faktorer kombinert med lavt utdanningsnivå er blant hovedårsakene.

Arbeidsinnvandring gir billigere tjenester

0
– Uten arbeidsinnvandringen ville mange varer og tjenester vært langt dyrere enn de er i dag, sier professor Erling Røed Larsen ved Handelshøgskolen BI.

En multinorsk scene på nynorsk

0
Det Norske Teatret har nylig startet opp utdanningen "Det Multinorske". Målet er øke mangfoldet på scenen i tiden framover, ifølge sjefen for prosjektet, Erik Ulfsby.