Blendahvitt styre i Friidrettsforbundet

0
Mange unge innvandrere søker til friidretten. Likevel er det blendahvitt i styret til Norges Friidrettsforbund (NFIF).

Norsk natur i pakistansk video

0
Den aller første pakistanske musikkvideoen innspilt i Norge er et faktum. Den vises nå både på pakistansk og indisk TV.

– Funksjonshemmede barn fortjener det beste!

0
– Fordommer og mangel på informasjon om utviklingshemmede hos enkelte minoriteter gjør at mange ikke benytter seg av hjelpeapparatet, sier Ozma Jamil, mor til Arisha. Nå ønsker hun og Kaja Lid ved Dissimilis å gi et tilbud til flere.