Flyaksjon hindret uttransportering

0
Flypassasjerer i Sverige hindret at en kurdisk flyktning, Gader Ghalamere, skulle bli tvangsutsendt fra Sverige til Iran.

Norske barn kan ikke klage på menneskerettighetsbrudd

0
Redd Barna mener Norge må bli flinkere til å ivareta barns menneskerettigheter.