Vitner ikke om evolusjon

0
Jehovas Vitner i Norge produserer hvert år blader og hefter i et opplag på nærmere to millioner, i tillegg til nettartikler og filmer. To av heftene handler om evolusjon, som de mener motbevises av Bibelen. 

Asylsøkernes utakknemlighet?

0
Klager asylsøkerne på komfort? Hvor riktig er bildet som tegnes av asylsøkerne som utakknemlige?

Hvordan drive religionskritikk?

0
Er det mulig å drive en debatt om religion uten å krenke og polarisere? Vi utforsker emnet med noen av dem som deltar i debatten.

– Redaksjonene er ikke representative

0
Det er svært få journalister med minoritetsbakgrunn i norske redaksjoner. Nora Ibrahim er ett av unntakene. 

Lærer bort norsk gjennom språkquiz

0
Gjennom quizboken Stolt som en hane håper Gunnhild Aakervik at nyankomne skal gå i dybden når de studerer det norske språket.

Kunsten å knuse en myte

0
Kommer du i stadige krangler med folk som tror på rare teorier, gammeldags tankegods og uholdbare påstander? Fatt mot! Fra Australia kommer en vitenskapelig utarbeidet metode for å hanskes med myter og feiloppfatninger.