Hawra Kadhim: En solskinnshistorie

0
Hun ble tvangsgiftet med en voldelig mann. Kort tid etter fikk hun et barn med flere alvorlige diagnoser. Likevel har hun klart å lære seg norsk, bryte ut av ekteskapet, få hjelp til sin utviklingshemmede sønn og skaffe seg en utdanning.

Næringsbyråd med M for mangfold

0
Vi må alle jobbe med holdningene våre til funksjonsnedsatte. Det gjelder ikke bare minoritetsmiljøene, mener byråd Geir Lippestad. 

Regjeringen kutter støtte til svake grupper

0
– Regjeringens kutt overfor blant flyktninger og funksjonsnedsatte er hårreisende, hevder ARS-leder Rune Berglund Steen.

– Viktig med kompetanse og tillit

0
Stadig flere nyankomne flyktninger krever mer av det psykiske helsetilbudet. – Vi må ta tak i denne situasjonen, er tonen fra IHSGs Tayyab Choudry.

Cricket inkluderer enslige mindreårige

0
Cricket blir stadig mer populært i Norge. Tidligere i høst spilte ungdommer fra Spydeberg mottak turnering mot Inter Oslo Cricket-kubb som del av et integreringsprosjekt.