Ytringsfrihet nesten på livet løs

Forfatteren og forleggeren Ahmedur Rashid Chowdhury var utgiver av et magasin i Bangladesh som trykket artikler om kontroversielle og samfunnskritiske temaer. I et land hvor ytringsfrihet finnes i lovparagrafer, men ikke i praksis, var det en livsfarlig virksomhet.

Norges eneste butoh-utøver på toppnivå

0
Fra 1999 til 2005 var Azumaru medlem av det anerkjente Japanske butoh-selskapet Dairakudakan. Nå bor han i Oslo etter å ha flyttet til landet på grunn av familien. 

Studentprest for alle, uavhengig av tro

0
– Vi i Den norske kirke må bruke vår makt for å tilrettelegge for andres religiøse praksiser i et mangfoldig samfunn, sier studentprest Inger Anne Naterstad ved Universitetet i Oslo etter 25 år i jobben.

Et lite skritt i riktig retning

Du er 16 år og har mistet flere familiemedlemmer, vært vitne til at din egen pappa har blitt skutt ogdrept. Det er ikke trygt for deg lenger. Du flykter. Søker trygghet, beskyttelse og skolegang.

Ekkokamrenes og oppsplittingens 2017

0
Innvandring og diskusjonene om norsk kultur fikk mye spalteplass i valgåret 2017. Tilnærming fikk lite å si i løpet av det året som nå snart er omme.

Ytre høyre vinner unges hjerter på nettet

0
En ny studie viser at de yngste, i den såkalte "generasjon Y og Z", i større grad rekrutteres til bevegelser på ytre høyre. Foskere tror utviklingen henger sammen med en "globalisering" av høyreekstrem ideologi.

Sto frem med alle identiteter

0
I Wergelandssalen på Litteraturhuset var alle øynes rettet mot Sumaya Jirde Ali da hun fremførte flere dikt fra sin første diktsamling ”Kvinner som hater menn”. 

Politiadvokaten Khan

0
Jalal Khan gikk fra å skrive kulturjournalistikk til å stortrives i jobben som politiadvokat.

– Vi trenger den gode religionssamtalen

0
Forsker og teolog Vebjørn Horsfjord tar opp de hverdagslige forhold rundt temaet religion i sin nye bok Religion i praksis. Her får du svar på hvordan du manøvrerer i møte med ulike religiøse praksiser på skolen, arbeidsplassen eller andre offentlige institusjoner. 

Kulturformidler gjennom 40 år

0
I 40 år har han utrettelig kjempet for å bevare og formidle afrikansk kultur i Norge.