– Fremstiller Norge som kaldt og brutalt

0
Regjeringen forsøker å skremme opp potensielle asylsøkere via Facebook, hørespill og tegneserier.

Soldater må kunne ta på hverandre uansett religion og kjønn

0
Etter at noen muslimske rekrutter har vegret seg mot å ta på medsoldater av motsatt kjønn, er det nå blitt konkludert fra høyeste hold at alle soldater må kunne ta på hverandre. 

Når personvern hindrer helseinformasjon

0
Over 200 land og områder er representert i befolkningen i Norge. Mangel på opplysninger om landbakgrunn gjør det umulig å gi relevant helseinformasjon til de ulike innvandrergruppene.

Avdekket maktmisbruk mot asylsøkere

0
Sivilombudsmannen har avdekket kritikkverdige forhold på Politiets utlendingsinternat på Trandum.

Tysk brakvalg for innvandringskritisk parti

0
Alternativ for Tyskland (AfD) blir landets tredje største parti, mens Angela Merkel går løs på en historisk fjerde mandat som forbundskansler.

– HEF må ikke bidra til å legitimere innvandrerfrykt og islamofobi

0
Human-Etisk Forbund (HEF) bør samarbeide med dem som forsvarer menneskerettighetene generelt og livssynsfriheten spesielt, sier islam- og ekstremismeforsker Lars Gule. Gule har tidligere vært generalsekretær i HEF.

Tiåring invitert til mottakelse av kronprinsparet

0
Nadia (10) sendte brev til Kongen for å takke for at hun og moren fikk oppholdtillatelse i Norge etter en strabasiøs flukt fra Syria. 

«Glemte» flomofre i Sør-Asia

0
Mens orkanreportasjer fra USA har dominert internasjonale nyheter, frykter flomofrene i Sør-Asia å bli glemt. 

Etterlyser en fordomsfri debatt om innvandring

0
Skribent Jane Christensen er fascinert over hvordan Frp har prøvd å sette innvandring og integrering på dagsorden i valgkampen. 

Økt tillit til demokratiet blant muslimer

0
Europeisk undersøkelse avkrefter trolig påstanden om at muslimer ikke integreres i de europeiske samfunnene.