Vil redusere midlertidige ansettelser

0
Personer med etnisk minoritetsbakgrunn går oftere på midlertidige kontrakter enn resten av befolkningen, og få er fagorganisert. Dette er noen av kampene Sahar Azari kjemper i organisasjonen. Hun er leder for NTL Ung og har minoritetsbakgrunn.

Etterlyser ny praksis om kristne iranske konvertitter

0
Fersk rapport vil belyser behandlingen av konvertittsaker og ønsker med sin dokumentasjon å unngå retur av iranske kristne konvertitter med reelt beskyttelsesbehov tilbake til forfølgelse og taushet. 

Ny tabubrytende norsk-tamilsk film

0
13 + To Hell tar for seg et glemt og tabubelagte tema fra krigen på Sri Lanka, krigstraumer som følge av voldtekt. Filmen er produsert i Norge med private midler.

Fersk studie skal bedre tannhelsen til innvandrerbarn

0
Helt siden før årtusenskiftet har tannhelsen blant innvandrerbarn vært dårligere enn tannhelsen til etnisk norske barn. En rapport som ferdigstilles i desember, skal prøve å utjevne disse forskjellene. 

Asylsøkere får opplæring i norsk kultur og verdier

0
Professor mener kursmateriell i norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak kan tolkes som at ”dere” må bli ”oss”.

Tilbyr bedre norskopplæring for nyankomne

0
Med økt antall nyankomne til Oslo, er det flere og flere barn som tenger norsk språkopplæring i skolene. Nye rutiner skal bedre språkopplæringen og gjøre overføring til nærskole mindre strabasiøs. 

HRS må nektes statsstøtte

0
Utrop mener at  HRS bør miste statsstøtten, slik det har skjedd med Islamsk Råd Norge. 

Utstøtelsen av HRS fører til skjerpet integreringsdebatt

0
Kritikken mot HRS den siste tiden har vist tydelig hvor skillet går mellom det som oppfattes som religionsfiendltighet og det som er akseptert religionskritikk.

Utfordrer holdninger rundt hudfarge

0
En ny studie som tar for seg genetisk analyse av hudfarge og hudtoner i Afrika er med på å avdekke et langt mer komplisert bilde i henhold til rasekonseptet enn tidligere antatt.

Sagt siden sist

0
Om rasisme, integrering og innvandring.