Flyktning ble frivillig

0
Adam (24) kom som flyktning til Norge. Nå er han frivillig og bidrar til at andre nyankomne får seg venner og et nettverk.

Fersk studie skal bedre tannhelsen til innvandrerbarn

0
Helt siden før årtusenskiftet har tannhelsen blant innvandrerbarn vært dårligere enn tannhelsen til etnisk norske barn. En rapport som ferdigstilles i desember, skal prøve å utjevne disse forskjellene. 

Etterlyser ny praksis om kristne iranske konvertitter

0
Fersk rapport vil belyser behandlingen av konvertittsaker og ønsker med sin dokumentasjon å unngå retur av iranske kristne konvertitter med reelt beskyttelsesbehov tilbake til forfølgelse og taushet. 

Ny tabubrytende norsk-tamilsk film

0
13 + To Hell tar for seg et glemt og tabubelagte tema fra krigen på Sri Lanka, krigstraumer som følge av voldtekt. Filmen er produsert i Norge med private midler.

Tilbyr bedre norskopplæring for nyankomne

0
Med økt antall nyankomne til Oslo, er det flere og flere barn som tenger norsk språkopplæring i skolene. Nye rutiner skal bedre språkopplæringen og gjøre overføring til nærskole mindre strabasiøs. 

Vil redusere midlertidige ansettelser

0
Personer med etnisk minoritetsbakgrunn går oftere på midlertidige kontrakter enn resten av befolkningen, og få er fagorganisert. Dette er noen av kampene Sahar Azari kjemper i organisasjonen. Hun er leder for NTL Ung og har minoritetsbakgrunn.

Asylsøkere får opplæring i norsk kultur og verdier

0
Professor mener kursmateriell i norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak kan tolkes som at ”dere” må bli ”oss”.

Ungdom finner venner på tvers av religion

0
Dette til tross for at Oslo er det mest sekulariserte området i Norge. Jentegjeng bestående av en kristen, to muslimer, en humanetiker og to agnostikere, er ikke overrasket. 

Utstøtelsen av HRS fører til skjerpet integreringsdebatt

0
Kritikken mot HRS den siste tiden har vist tydelig hvor skillet går mellom det som oppfattes som religionsfiendltighet og det som er akseptert religionskritikk.

AUF-politiker hetset etter NRK-intervju

0
Etter et intervju med NRK på valgdagen, opplevde lederen i Grorud AUF hets og rasisme. Nå takker han alle som har støttet han i etterkant av all hetsen.