Flyktning ble frivillig

0
Adam (24) kom som flyktning til Norge. Nå er han frivillig og bidrar til at andre nyankomne får seg venner og et nettverk.

Utstøtelsen av HRS fører til skjerpet integreringsdebatt

0
Kritikken mot HRS den siste tiden har vist tydelig hvor skillet går mellom det som oppfattes som religionsfiendltighet og det som er akseptert religionskritikk.

Japansk modernisme i Oslo

0
For mange mennesker i andre land er butoh, moderne japansk dans, fortsatt et ukjent konsept. Utrop fikk være med på en workshop i Oslo tidligere i år, hvor man kunne lære om danseformen.

Ungdom finner venner på tvers av religion

0
Dette til tross for at Oslo er det mest sekulariserte området i Norge. Jentegjeng bestående av en kristen, to muslimer, en humanetiker og to agnostikere, er ikke overrasket. 

Etterlyser ny praksis om kristne iranske konvertitter

0
Fersk rapport vil belyser behandlingen av konvertittsaker og ønsker med sin dokumentasjon å unngå retur av iranske kristne konvertitter med reelt beskyttelsesbehov tilbake til forfølgelse og taushet. 

Vil redusere midlertidige ansettelser

0
Personer med etnisk minoritetsbakgrunn går oftere på midlertidige kontrakter enn resten av befolkningen, og få er fagorganisert. Dette er noen av kampene Sahar Azari kjemper i organisasjonen. Hun er leder for NTL Ung og har minoritetsbakgrunn.

Asylsøkere får opplæring i norsk kultur og verdier

0
Professor mener kursmateriell i norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak kan tolkes som at ”dere” må bli ”oss”.

HRS må nektes statsstøtte

0
Utrop mener at  HRS bør miste statsstøtten, slik det har skjedd med Islamsk Råd Norge. 

Vil ha flere innvandrere som bussjåfører

0
Innen 2030 trengs det opp mot 14.000 nye bussjåfører, og flere av disse trenger forbedrete norskkunnskaper. Dette ønsker voksenopplæringssenteret i Bærum å bidra med i et nytt prosjekt. 

Tilbyr bedre norskopplæring for nyankomne

0
Med økt antall nyankomne til Oslo, er det flere og flere barn som tenger norsk språkopplæring i skolene. Nye rutiner skal bedre språkopplæringen og gjøre overføring til nærskole mindre strabasiøs.