Høyesterett opphever kjennelse i Mirmotahari-saken

0
Høyesterett opphever lagmannsrettens og tingrettens vurdering av hvem som skal gjennomgå de beslaglagte datafilene til den tidligere norsk-iranske advokaten Amir Mirmotahari.

Nå skal asylsøkere fra «supermottak» få jobbe

0
Fra 14. mai kan asylsøkere på integreringsmottak få arbeidstillatelse. Forutsetningen er at det ikke er tvil rundt søkerens identitet.

Innvandrere må selv ta tak mot negativ sosial kontroll

0
– Det er nøkkelpersoner i de ulike innvandrermiljøene som kan motvirke sladder og ryktespredning som ødelegger for mange ungdommer. Dette er et stort sosialt problem, skriver høyskolelektor Hoger Karadaki.

Haugesund Ap nekter 1. mai-feiring med LO etter Tajik-nekt

0
Når LO i Nord-Rogaland utelukker Aps nestleder på 1. mai, så utelukker organisasjonen også ryggen til oss, melder Haugesund Ap.

Voksenopplæring om «Gunnar» og «Hassan», folketrygd og asylsøkere

Stemmer det at asylsøkekre mottar mer i trygd enn minstepensjonister?

– Vi må hjelpe folk som «Per»

0
– Individets frihet og retten til å leve slik man vil, er ukrenkelig, mener samfunnsdebattant Eystein Emberland.