Det offentlige bruker mange ikke-kvalifiserte tolker

0
Kun en tredel av tolkene som er brukt i det offentlige, er kvalifisert som tolker, viser en rapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Her er APs forslag til ny integreringspolitikk

0
Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg har laget forslag til ny flyktning-, asyl- og integreringspolitikk, som skal vedtas på landsmøtet til våren. Utvalget har vært ledet av Masud Gharahkhani. Her er noen av integreringsforslagene.

Aps migrasjonsutvalg åpner for å tvangsflytte domfelte fra utsatte områder

0
Domfelte kan bli nektet å flytte hjem til utsatte byområder og foreldre kan bli bøtelagt om de holder barna borte fra skolen, foreslår Aps migrasjonsutvalg.

Mer statsstøtte til moskeene

0
Økningen i statstilskuddet til tros- og livssynssamfunnene er på 15 %, mens økningen til Den norske kirke 5,6 %. Økningen skyldes at andre tros- og livssynssamfunnene får stadig flere medlemmer, mens kirken får færre.

Raftoprisen til menneskerettighetsforkjemper i Polen

0
Den polske juristen og ombudsmannen for menneskerettigheter Adam Bodnar er mottaker av Raftoprisen 2018.

Lekkasjer fra statsbudsjettet på innvandringsfeltet

0
Mandag legger finansminister Siv Jensen fram forslag til statsbudsjett for 2019. Blant forslagene er å gi mer penger til kombinasjonsklasser og voksenopplæring, ifølge lekkasjer.

Regjeringen dobler støtten til kombinasjonsklasser

0
I dag har Statsbudsjettet blitt offentliggjort. I et av punktene kunngjør regjeringen en fordobling av støtte til kombinasjonsklasser.

Slutt på Kirkens registrering av udøpte barn

0
– En seier for livssynsfrihet og en styrking av barnas personvern, sier Human-Etisk Forbunds generalsekretær Trond Enger.

Nadia Murad – fra offer til en helt

Nadia fortalte om folkemordet, kidnappingene og menneskehandelen som var blitt begått mot hennes folk, Yezidiene i Irak. 

– La bakgrunn være til inspirasjon

0
– Bruk bakgrunn for all det er verdt, på en positiv måte, var budskapet fra flerkulturelle profiler under Agenda X-festivalen i helgen.