Tilbakekall av statsborgerskap etter asyljuks vil koste dyrt

0
Lovforslaget om at domstolene skal avgjøre tilbakekall av statsborgerskap i asyljukssaker, vil koste staten opp mot en kvart milliard bare det første året.

Unge Venstre vil avskaffe ordningen med kirkeasyl

0
Unge Venstre mener kirkeasyl undergraver det norske asylsystemet og vil avvikle praksisen. Ikke uventet reageres det sterkt fra kirkelig hold.

Ny integreringsstrategi stiller krav til innvandrere

0
Regjeringen går inn for å tilby forsterket grunnskolekompetanse for unge på videregående skole, og for å rekruttere barn i minoritetsfamiliene slik at flere går på barnehage. Samtidig kreves det fra både samfunn og den enkelte innvandrer at man gjør en innsats.

– Viktig at anti-rasister bruker private kanaler

0
Under parolen Hat trenger motstand – Motstand trenger penger kjører Antirasistisk senter (ARS) en innsamling for å sikre videre drift.

Uenighet om å droppe kutt til Human Rights Service

0
Men fordobling av tilskuddet til Utrop er regjeringspartiene enige om.

Kur mot sosial kontroll? – Dropp offerrollen

Det er tøft å oppleve negativ sosial kontroll, men veien ut av den er å heve stemmen og ta inn at du er herre over eget liv.

Fem motdemonstranter innbrakt av politiet etter nazidemo i Østfold

0
Fem personer er innbrakt av politiet etter at det oppsto håndgemeng mellom nazister og motdemonstranter i Fredrikstad lørdag.

USA blir mer polarisert

0
51 prosent av amerikanere mener innvandring er "positivt for landet", mens 49 mener at folk i USA er "for overfølsomme" overfor muslimer, kommer frem i en splitter ny rapport om politiske holdninger og polarisering foran mellomvalget.

På død og liv i Jacob kirke

0
Byens mexicanere inviterte til storslått feiring av De dødes dag i Jacob kirke lørdag kveld. 

Mahad Mahamud fikk avslag på anken om å få bli i Norge

0
Bioingeniøren Mahad Mahamud har i Borgarting lagmannsrett fått avslag på sin anke om utvisning fra landet og tilbakekalling av sitt norske statsborgerskap.