Innvandring viktig sak ved siste stortingsvalg

0
Forskere ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) har undersøkt hvordan følelser påvirker stemmegiving. Temaer som innvandring, økonomi og miljø påvirker velgerne sterkest.

Derfor bør du som innvandrer stemme på Kristelig Folkeparti (KrF)

0
Mangfold er positivt. Det gjør at vi mennesker får et bredere perspektiv på livet, og eksempelvis forstår kristne at muslimer trenger rom og tid til å be, eller at mulighet til å utøve sin tro er en viktig del av livet. Derfor bør du som innvandrer stemme på oss – uansett hvilken religion du har.

Håndhilse-saken ødelegger for vanlige muslimer

0
Bildet av Zeliha Acar som nekter å håndhilse på kronprinsen, skaper et feil inntrykk av muslimer flest.

Derfor bør du som innvandrer stemme på Arbeiderpartiet

0
Innvandrere bør stemme Arbeiderpartiet av samme hovedgrunn som alle andre i Norge; fordi vi arbeider for sterkere fellesskap som kan gi alle frihet og trygghet til å leve livene sine. 

«Det hjelper ikke å forsøke å lure støtten til HRS inn på en post og håpe at ingen merker det»

0
Etter en lang drakamp mellom Storting og Regjering kommer politikerne til et slags minnelig forlik der Justisdepartementet overtar ansvaret for å øse penger til...

Derfor bør du som innvandrer stemme på Venstre

0
Vi kjemper for likestilling, ytringsfrihet og demokrati – altså kampen om like muligheter for alle. Det er viktig for alle i Norge, og kanskje spesielt viktig for innvandrere. Derfor bør du som innvandrer stemme på oss.

Derfor bør du som innvandrer stemme på Fremskrittspartiet

0
FrP tør å snakke åpent og ærlig om innvandring. Vi stiller krav til innvandrere, og det gagner alle – også innvandrere. Derfor bør du som innvandrer stemme på oss.

Derfor bør du som innvandrer stemme på Høyre

0
- Der andre partier ser på innvandrere som en gruppe, ser Høyre og jeg på deg som et enkeltmenneske. Jeg mener Høyre er det beste partiet for innvandrere. Et parti som stiller krav om at du fort må ut i jobb, fordi det er den beste muligheten til å bli en del av det norske samfunnet. Et parti som stiller krav til at du må lære deg norsk.

Derfor bør du som innvandrer stemme på Rødt

0
Det fremmer ikke integreringen at mennesker lever i frykt for å bli fratatt sitt norske statsborgerskap. Hvordan skal man bli motivert til å bli en del av samfunnet når man står i fare for å bli kastet ut når som helst?