Organisasjonen Papillon tildelt Plans Jentepris

0
Organisasjonen Papillon er tildelt Plans Jentepris 2019 for sitt arbeid med sosial integrering av unge minoritetskvinner i Bergen.

Søreide forventer at EUs flyktningavtale med Tyrkia står

0
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) forventer at Tyrkia holder avtalene sine med EU til tross for torsdagens trusler om å åpne flyktningporten til Europa.

Fremmed i eget hjemland

0
Å bli utpekt som en fremmed i foreldrenes fødeland er frustrerende. Når du opplever dette i Norge, ditt eget fødeland, svekkes det norske fellesskapet – og det gjør vondt.  

Victor Norman skal lede demografiutvalg

0
Tidligere Høyre-statsråd Victor Norman (73) skal lede et utvalg som skal utrede konsekvensene befolkningsendringene i Norge får for distriktene.

Jødisk forstander krever forbud mot rasistiske organisasjoner

0
Norske jøder var samlet for å markere høytiden jom kippur da nyheten om synagogeangrepet i Tyskland kom. Forstander Ervin Kohn krever handling.

Vil organisere flere innvandrere til fagforening

0
Organisasjonsgraden blant innvandrere er betydelig lavere enn i befolkningen for øvrig. Nå tar Parats hovedstyre grep for å få flere til å organisere seg.

Hvorfor var det så få deltakere med innvandrerbakgrunn i Oslo Maraton?

0
Med en større blanding av kulturer i Norge har ordet «livsstil» fått ny valør, men fysisk aktivitet gagner hele samfunnet.

Nei, innvandrere får ikke 231 000 kroner mer i uføretrygd i statsbudsjettet

0
Innvandrere får 231 000 kroner mer i uføretrygd i statsbudsjettet

SSB: Forskjellene øker med Solberg-regjeringens skattesystem

0
Inntektsforskjellene har økt noe som følge av endringer i skatte- og avgiftssystemet under Solberg-regjeringen, konkluderer SSB i ny rapport.

Etterlyser mer kunnskap om seksuell vold mot jenter og kvinner i Afrika

0
Mellom 18 og 20 prosent av alle kvinner i verden blir utsatt for seksuelle overgrep. I Afrika er tallet 34,4. prosent.