Sjefsimam: – Vi skal ikke la oss provosere

0
Tirsdag kveld møttes politiet, imamer og muslimer for å snakke om og bedre forstå Koran-brenningen i Kristiansand.

Absurd forsvar for folkemordets retorikk

0
Å omtale et samfunnsproblem som en sjukdom kan være på sin plass – noe ganske annet er det å omtale en gruppe mennesker som sjuke.

– Nye språkkrav vil ramme døve flyktninger

0
– Lovendring vektlegger testing av flyktningers språkkompetanse i ett språk, norsk. Det er derfor urimelig at samme vilkår skal gjelde for døve flyktninger som testes i to ulike språk, skriver høgskolerektor i kronikk.

Slik avspores debattene om muslimer og antisemittisme

0
Uriktige gjengivelser, personfokus og avsporinger: Slike virkemidler brukes for å unngå en debatt om at muslimer uriktig stemples som selve den antisemittiske «smittekilden».

Regjeringen med 50 tiltak mot rasisme og diskriminering

0
Fire statsråder var til stede da regjeringen lanserte sin handlingsplan med 50 tiltak mot rasisme og diskriminering.

Finnmark: Samiske gutter vedlikeholder tradisjoner og jentene tar utdannelse – litt som på Grønland.

0
«Kjønnsrollemønstrene jeg observerer blant norske samer er påfallende like de jeg ser hos fiskere på Grønland»  

Venstre-kamp for langt mer liberal asylpolitikk

0
5.000 kvoteflyktninger bør være et absolutt minimum av hva Norge skal ta imot årlig, mener utvalgsleder Sondre Hansmark i Venstre.

OXLO-prisen 2019 til Antirasistisk senter

0
Antirasistisk senter (ARS) vant årets OXLO-pris, i konkurranse med Kuben videregående skole og Utrop.

SV-lokallag: Styrk flerkulturell kompetanse i barnevernet

0
Ullensaker SV ber rådmannen i Ullensaker om å starte arbeidet med å styrke flerkulturell kompetanse i barnevernet.

Ingen stemning for å utvide jobbrett for ureturnerbare

0
Mange politikere reagerer på at Gunnar Stålsett risikerer fengsel for å ha gitt en ureturnerbar asylsøker jobb. Men forslaget om å endre loven får liten støtte.