Europa misbruker lover for å straffe dem som hjelper flyktninger

0
Å få flyktninger til å føle seg velkomne i Europa anses som en trussel, og lovverket misbrukes for å stille frivillige for retten, ifølge en ny Amnesty-rapport.

Høyreekstremisme truer tysk demokrati

0
Økende polarisering og høyreekstremisme har ført til vold mot minoriteter og folkevalgte i Tyskland. Nå sliter tyske kommuner med å finne kandidater som tør stille til valg, skriver ieuropa.no

Skattefradrag for vaskehjelp førte til økning i sysselsatte arbeidsinnvandrere

0
Sverige innførte i 2007 et skattefradrag (såkalt rut-fradag) for dem som bruker vaskehjelp i huset eller gartner i hagen. Ett av argumentene for rut-fradraget...

Forsikringsselskap fraråder folk å bestille reiser til utlandet

0
Tryg Forsikring fraråder folk å bestille reiser til utlandet. De mener folk risikerer å bli strandet som følge av koronaviruset.

– Uredelig påstand fra Trellevik om asylretten

0
NOAS-leder Ann-Magrit Austenå reagerer sterkt på utspill fra Høyres innvandringstalsperson om asylretten

Regjeringen og Frp hestehandlet fram ny lov for tros- og livssynssamfunn

0
Regjeringspartiene får støtte hos Frp om rammene for livssynspolitikken. Små trossamfunn sikres fortsatt støtte, mens overnatting på koranskoler skal forbys.

Mæland vil ikke svare om statstilskudd til straffedømte

0
HRS kan miste statstøtten dersom organisasjonens blir dømt eller forelegget som allerede er ilagt blir stående.

Dette bildet er nå slettet av Oslo universitetssykehus

0
Nå er ett av de fem bildene slettet av sykehuset.

Nasim er papirløs flyktning i Norge

0
Nasim forteller at han flyktet fordi han hadde støttet det forbudte politiske partiet Kurdistans Demokratiske Parti og følte at livet hans var i fare.

Mener minoriteter har en kompetanse og bakgrunn advokatbransjen trenger

0
Obos-konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj håper advokatfirmaene vil pushe frem ansatte med minoritetsbakgrunn. Hos ham i Obos har ingen menn på 58 år sjanse til å få en plass i konsernledelsen.