Korona stopper tvangsreturer

0
Politiets utlendingsenhet (PU) har tidligere satt inn mye for å få tvangsreturnert iranere uten oppholdstillatelse i Norge, men nå har koronaviruset satt en foreløpig stopper for det.

Regjeringen stanser mottak av nye flyktninger

0
Mottaket av kvoteflyktninger til Norge blir inntil videre stanset for å begrense spredning av koronaviruset.

Alt om de nye reglene om bortvisning av utenlandske statsborgere uten oppholdstillatelse

0
Koronaviruset har ført til at det er innført nye regler om at UDI eller politiet kan bortvise utenlandske statsborgere uten oppholdstillatelse i Norge som kom til landet etter kl 08 mandag 16. mars. Forskriften omfatter ikke asylsøkere eller EØS-borgere og deres familiemedlemmer som er bosatt eller arbeider i Norge.

Arbeiderpartiet vil ha samfunnskontrakt med tros- og livssynssamfunn

0
Arbeiderpartiets forslag om samfunnskontrakt i samarbeid med tros- og livssynssamfunn er ikke diskriminerende, svarer Kari Henriksen på kritikk fra Ingrid Rosendorf Joys.

Koronaberedskap i asylmottak

0
UDI skriver i en pressemelding at de har innført en karanteneordning i ankomstsenteret, og utvider kapasiteten i mottakssystemet for å håndtere koronasituasjonen på en best mulig måte.

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk

0
Folkehelseinstituttet har oversatt informasjon om hjemmekarantene og isolasjon til 22 ulike språk.

Omstridt legefirma fikk anbud på Trandum

0
I januar fikk omstridte Legetjenester A/S fornyet sin kontrakt om helsetjenestene ved Politiets utlendingsinternat på Trandum.
corona, world, mask

Hjelpeorganisasjonene ber Norge trappe opp global innsats, frykter koronakatastrofe

0
De store norske hjelpeorganisasjonene utfordrer regjeringen til å øke bistanden for å bekjempe den globale pandemien fra koronaviruset.

Hvordan kan Norge bidra til at India stopper overgrepene mot den muslimske befolkning?

0
Fra norsk side vil vi følge disse prosessen nøye i tiden framover, er svaret fra utenriksministeren.
mekkah, kabah, masjid

Er det diskriminerende å kun tillate muslimer å reise til Mekka?

0
Islam åpner for at hvem som helst kan besøke Mekka, men forbudet mot ikke-muslimer er nødvendig for at de det betyr mest for skal få oppleve Mekka, skriver Vegar Jørgenstuen.