protest, demonstration, communism

Muslimske «Noor» kan leve fritt fordi familien støtter henne.

0
Muslimske kvinners likestillingskamp foregår i familien, i miljøene og i samfunnet, skriver Sylo Taraku.

Norsk humor er ikke lenger blendahvit

0
Humorscenen er et barometer for sosial integrering, skriver Dagfinn Nordbø.
gear, team, group

Norge har tjent milliarder på kvinnene

0
Om sysselsettingen blant kvinner ikke hadde vokst siden 1972, hadde fastlands BNP vært 3.300 milliarder lavere. Fellesskapet må ikke går glipp av de verdifulle ressursene som kommer oss alle til gode gjennom økt likestilling, mangfold og rettferdighet i arbeidslivet – derfor går jeg i 8. mars-tog, skriver Lubna Jaffery.

Oslo Frp blir mer ytterliggående

0
Oslo Frp inntar en mer innvandrings- og islamkritisk posisjon enn Frp har stått for i regjering. Hvilke konsekvenser får det?

Dette er mitt Oslo – sånn skal det være

0
Å få kvinner, og spesielt innvandrerkvinner, inn i arbeidslivet handler om selvstendiggjøring, myndiggjøring og utvikling av velferdsstaten vår, skriver Kamzy Gunaratnam.

Krekar-saken: Vi kan ikke deportere folk vi ikke liker

0
De fundamentale rettsprinsippene i samfunnet gjelder for Krekar som for alle andre som befinner seg her. Hvis det prinsippet ikke overholdes, er vi ikke lenger en rettsstat, skriver Dagfinn Nordbø.

Derfor frykter politikerne flyktningstrømmen

0
Selv om det blir et økende krav i befolkningen om at Europa må ta i mot flere flyktninger, kommer det neppe til å skje, skriver Aslak Bonde.