korona, virus, pandemic

Polakker i Norge testes ikke for korona

0
Tall fra Folkehelseinstituttet viser store forskjeller i koronasmitte mellom ulike innvandrergrupper. Hvorfor er den største innvandrergruppen i Norge, polakker, ikke rammet av korona?

Facebook tar grep for å hindre spredning av feilinformasjon

0
Facebook vil ikke lenger hjelpe annonsører med å finne fram til dem som er ute etter konspirasjonsteorier eller såkalt alternative fakta.

Er hijab en politisk uniform?

0
Hijab blir stadig mer vanlig på norske arbeidsplasser, enten på sykehus, hos posten eller i transportselskap. Men er plagget politisk, eller kun et tøystykke som skal representere religiøs praksis?

Fjernunderviser flyktninger i Hellas via mobil

0
– Vi vil ruste dem for en fremtid, sier lærerne som underviser to ungdommer i en flyktningleir på Lesvos.

Saudi-Arabia avskaffer dødsstraff for mindreårige

0
Saudi-Arabias kong Salman har beordret å avskaffe dødsstraff for mindreårige kriminelle, ifølge en saudiarabisk tjenestemann.

Alle digga jazzen deres, men Harlemrenessansen ville endre synet på svarte

0
I 1920-tallets USA kom en ny bølge av afroamerikanske forfattere og kunstnere på banen. Harlemrenessansens politiske prosjekt var å løfte den svarte kulturens status.

Hvordan ser religionene på obduksjon og transplantasjon?

0
Holdningene til obduksjon og transplantasjon varierer i ulike religiøse tradisjoner og trossamfunn.

Majoritetsorganisasjoner så vidt i gang med infotiltak for innvandrere

0
En ringerunde fra Utrop viser at organisasjoner som fikk 6,6 millioner til korona-informasjon overfor innvandrere såvidt er i gang med arbeidet. Innvandrernes egne initiativer har derimot allerede blitt gjennomført med stor suksess. Koronasmitten har nemlig gått ned blant innvandrere.

– Islam setter helse foran utøvelse av religionsplikt

0
Fredag starter muslimenes hellige måned. Islamsk Råd Norge og Muslimsk Dialognettverk (MDN) har gitt råd i hvordan gjøre mest, mulig ut av høytiden under korona-pandemien.

Nettet redder moskéene

0
Viruskrisen gjør at Drammen moské flytter all religiøs aktivitet over på nett. Også andre moskéer gjør seg tilgjengelige online.