– Integreringsdebatt på ville veier

0
Hvorfor går integreringen noen ganger dårlig? Skyldes det politikerne eller innvandrerne, eller kanskje noe helt annet?

Hvordan skal de papirløse få koronavaksinen?

0
Folkehelseinstituttet (FHI) er tydelige på at de papirløse migrantene har rett på koronavaksine. FHI sier imidlertid ingenting om hvordan dette skal gjennomføres i praksis.

Over 140 organisasjoner får penger til å spre koronainformasjon til innvandrere

0
Over 40 millioner kroner er nå fordelt til frivillige organisasjoner som skal spre koronainformasjon til innvandrergrupper.

Uansvarlig av regjeringen å akseptere at IslamNet får grobunn i Norge | Sophie Matlary

0
På tross av saudiarabisk innflytelse i Norge er det ikke Islam Net jeg irriterer meg aller mest over, skriver Sophie Matlary i dette innlegget.

Her er koronareglene for påsken

0
Folk kan dra på hytta, men må være forsiktige. Folk bør bare dra til utlandet hvis det er strengt nødvendig. Da må de teste seg og gå i karantene når de kommer hjem til Norge.

– Behov for tettere oppfølging av gravide innvandrerkvinner

0
Det er for lite forskning på sårbare innvandrergrupper som nyankomne, papirløse og flyktninger, melder Tidsskriftet for Den norske legeforening i artikkelen "Helse i svangerskapet blant innvandrerkvinner i Norge – en utforskende litteraturoversikt".