Ekspertgruppe har kartlagt vaksineskepsis

0
Ekspertene foreslår «drop-in-vaksinering» for å få flere innvandrere til å ta koronavaksinen.

Ropte «monkey» til p-vakt – kan få fengsel

0
Nå kan en Bødø-mann i 50-årene bli straffet for å ha ropt rasist-ord til parkeringsvakt.

Satireteater vil utfordre maktspråk

0
Frem mot høstens Stortingsvalg skal skuespillerne på SALT Art Music lage elleve visjoner over et totalitært Norge

Pandemien har katastrofale konsekvenser for mennesker på flukt

0
Flere mennesker en noensinne er på flukt. – Tenk deg situasjonen og hvordan du kan beskytte deg mot et virus når du bor oppå hverandre og ikke har ordentlige sanitære forhold, som toaletter, sier leder Esperanza Diaz ved Pandemisenteret på Universitetet i Bergen.

Sosial mobilitet påvirkes av innvandring

0
Innvandring fra lavinntektsland har redusert den sosiale mobiliteten i Norge, viser ny avhandling.

Frafallsstudie: Klassemiljø viktig for minoritetselever

0
En fersk studie fra OsloMet viser at medelever er avgjørende for elevers motivasjon på flerkulturelle videregående skoler.

Unge minoriteter ekstra utsatt i ytringsklimaet

0
Ungdommens ytringsfrihetsråd etterlyser i ny rapport mer opplæring i å debattere og bruke ytringsfriheten i praksis.

Klimaforsker: – Grønt skifte angår minoriteter

0
For klimaforsker Annam Chaudry er det grønne skiftet svært viktig. Hun er den første med norsk-pakistansk bakgrunn til å ta Arktis-studier i Paris.

Regjeringen foreslår 33 tiltak i ny handlingsplan mot sosial kontroll

0
- Friheten til å bestemme over eget liv er grunnleggende i vårt samfunn. Alle mennesker har rett til å leve sine liv i frihet fra negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Jeg er stolt over at vi nå har 33 nye tiltak som skal bidra til å ivareta grunnleggende rettigheter, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Ny rapport: Innvandrere sliter med helseforståelse

0
I flere innvandrergrupper mangler fire av ti sentrale kunnskaper og ferdigheter om helse, ifølge ny rapport.