Kontaktinformasjon

Ansvarlig redaktør:
Majoran Vivekananthan
majoran(a)utrop.no
+47 95 158 758

Postadresse:
Storgata 39
0182 Oslo
Norge/Norway 

Besøksadresse:
Storgata 39, 5. etg (L).

SMS:

+47 95 158 758

Generelle henvendelser:
+47 22 04 14 60

Redaksjonen:
+47 22 04 14 61

Annonse
annonse(a)utrop.no

Kundeservice abonnement:
Pppsigelse og faktura må sendes per mail.
utrop@aboservice.no, Kundeservice 67 21 12 32
Åpent hverdager man-fre 09:00- 11:30 og 12:30-15:00.

Abonnementet løper til det sies opp. Vi refunderer ikke ved oppsigelse. Prisendringer forhåndsvarsles gjennom annonse i Utrop. Den nye prisen gjøres gjeldende også for abonnement som før prisendringen er forskuddsbetalt etter tidligere pris. 

Redaksjonsleder:
Ram Gupta
ram(a)utrop.no

Debattredaktør:
Kim Ericsson
kim(a)utrop.no

Journalister:
Claudio Castello
claudio(a)utrop.no

Kristian Mendoza
kristian(a)utrop.no

Lettnorsk-ansvarlig:
Are Vogt Moum 
are(a)utrop.no

Salgs- og markedskoordinator:
Ola Gjethammer
ola(a)utrop.no

Vil du være med i Utrop-teamet? 

Tegne, skrive eller hjelpe oss på andre måter?
Send oss et ord på:
majoran(a)utrop.no

Profilerte arrangement