Eldre innvandrere i m√łte med helsevesenet

Arrangementsdetaljer

Rikshospitalet sykehus, Seminarrom A3.

12

desember

08:30

Seksjon for pasientsikkerhet og likeverdig helsetjeneste arrangerer frokostmøte der eldre innvandrere er tema. Alle interesserte er velkommen!

Eldre som har innvandret til Norge møter noen særskilte utfordringer når de mister funksjonsnivå og trenger pleie og omsorgstjenester fra det offentlige. Savnet etter hjemlandet melder seg i økende grad, kontakten med arbeidslivet er borte, og dermed også mye av kontakten med det norske samfunnet. I store deler av verden er det storfamilien som stiller opp når de eldre trenger hjelp til stell og daglige gjøremål. Her i Norge opplever de at barna har fullt opp med hver sin jobb og ansvaret for små barn, og har ikke kapasitet til å ta dette ansvaret.

Å bo på sykehjem eller motta hjemmesykepleie dersom man ikke mestrer det norske språket, eller har begynt å miste det norske språket pga en demenssykdom, er utfordrende og det er lett å føle seg fremmed.

Bevissthet rundt disse problemstillingene, og en god evne til å lytte og være sensitiv ovenfor pasientens egne tanker og ønsker er avgjørende for å møte denne pasientgruppen.

Innlegg av:

Beate Lie Sverre (Høyskolen i Sør-øst Norge), sykepleier og sosialantropolog, presenterer deler av sin doktorgradsavhandling om eldre pakistanske kvinner med muskel og skjelettlidelser. «Hvordan gjør eldre innvandrerkvinner helse? – Fokus på kvinnenes mestringsstrategier og helseressurser.»

Ingrid Flateby, sykepleier og rådgiver ved Seksjon for pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester gir en innføring i temaet og kommer med konkrete eksempler fra den kliniske hverdagen på sykehuset

Mulighet for spørsmål og diskusjon i etterkant av innleggene.

Klikk her for påmelding.

Profilerte arrangement