Staten som forbilde?

Arrangementsdetaljer

Fafo, Borggata 2B.

23

januar

08:30

Fafo har undersøkt rekrutteringspraksisen i fem statlige virksomheter. Det kan hevdes at staten bør gå foran som en rollemodell, men funnene i rapporten leder til spørsmål om dette faktisk er tilfellet. På dette seminaret presenteres den nye rapporten.

For program og mer informasjon gå inn på seminarets nettside.

Seminaret sendes direkte i Fafo-tv.

Tilskuere i salen og via strømming kan sende inn spørsmål eller kommentarer til panelet både i forkant og underveis i direktesendingen. Et knippe spørsmål vil bli besvart av panelet. Spørsmål sendes på e-post til: ebs@fafo.no

Profilerte arrangement