UDI fyller 30 år

Arrangementsdetaljer

Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7.

16

april

12:00

I 30 år har UDI gjennomført regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gitt bidrag til en opplyst og faktaorientert samfunnsdebatt. Det skal vi fortsette med. Derfor markerer vi jubileet med å drøfte viktige problemstillinger på innvandringsfeltet:

Hvordan har myndighetene lykkes i å styre menneskers bevegelser over landegrensene? Hva kan påvirke migrasjonsbildet fremover? Og hvilke reaksjoner får innvandring i befolkningen?

Deltakerne i samtalene vil blant annet være:

Jørgen Carling – Peace Research Institute Oslo
Guri Tyldum – Fafo
Kjersti Thorbjørnsrud – Institutt for samfunnsforskning
Susanne Bygnes – Universitetet i Bergen
Simen Ekern – Journalist og forfatter
Frøy Gudbrandsen - Bergens Tidende
Frode Forfang – UDI

Programmet blir oppdatert etter hvert med flere bidragsytere

Samtalene blir ledet av forsker Jan-Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning.

Seminaret er gratis og åpent for alle, men det er et begrenset antall plasser.

Frist for påmelding: Fredag 6. april.

Profilerte arrangement