Frokostseminar: Inkluderende bedrifter

Arrangementsdetaljer

Rådhuset, Formannskapssalen.

25

juni

08:15

Byrådsavdelingen vil 25. juni 2018 arrangere et frokostseminar om inkluderende bedrifter
Hensikten med seminaret er se på arbeidsgivere som rekrutterer ansatte som ellers sjelden får en
sjanse i arbeidslivet.

1) Hva er sammenhengen mellom inkluderende rekruttering og bedriftenes
forretningsstrategi?

2) Hvilke metoder brukes for å bringe fram ressursene hos mennesker arbeidslivets ellers
overser og støter ut?

3) Hvordan samarbeides det med NAV og skole, og andre offentlige instanser?

Målet med seminaret er å drøfte måter kommune og næringsliv kan samarbeide om å inkludere flere
i arbeidslivet.

Seminaret er gratis og arrangeres for bedrifter og organisasjoner tilsluttet Charteret for mangfold i
næringsliv og sivilsamfunn.

Begrenset med plasser, så meld deg på ved å sende e-post til toralv.moe@byr.oslo.kommune.no innen onsdag 20. juni.

Profilerte arrangement