Foredrag: Demokratiets institusjoner i et møte med en nazistisk okkupasjonsmakt: Norge i et komparativt perspektiv

Arrangementsdetaljer

HL-senteret

16

september

14:00

Hvorfor og i hvilken grad bidro ansatte i norske statsinstitusjoner til undertrykkelse av sine medborgere under andre verdenskrig, med deltakelsen i Holocaust som det verste eksempelet? Og hvorfor ønsket og klarte noen av dem å gjøre motstand? Disse spørsmålene var fundamentale i HL- senterets såkalte DIMNO-prosjekt som ble finansiert av Norges forskningsråd. Bildet som etter hvert dannet seg gjennom studiene av politi, embetsverk og skole viste seg å være svært mangefasettert.  

Hvorfor framsto forskningsprosjektet »Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk okkupasjonsmakt: Norge i et komparativt perspektiv» som viktig og nødvendig? Noen utviklingstrekk ved den okkupasjonshistoriske forskning i Norge fra den tidlige etterkrigstid.
Hva var de nye tenkemåter og perspektiver som prosjektet argumenterte for? I hvilken grad lyktes prosjektet å gjennomføre de målsettinger som var lansert?
Hvilke mangler var det ved kunnskapen om okkupasjonstiden som berettiget en slik stor satsing med reorienterende og fornyende siktemål?

Profilerte arrangement