KjĂžnnslemlestelse - hva slags hjelp trenger kvinnene?

Arrangementsdetaljer

Kulturhuset

Youngs gate 6, 0181 Oslo, Norway

16

oktober

17:00

Kjønnslemlestelse kan føre til store skader og senvirkninger, både fysiske og psykiske. Til tross for problemets omfang har Norge et helsevesen som i liten grad har kunnskap om, eller forståelse for, kompleksiteten i sykdomsbildet til disse kvinnene. Land som Sverige har tilbud som rekonstruksjon av klitoris og åpning av gjensydde kvinner – kombinert med rådgiving, psykisk oppfølging og traumebehandling. Hvorfor har vi ikke liknende tilbud i Norge?

Debattleder Erik Wold leder oss gjennom dagens program:
- Innledning ved forsker Mai Mahgoub Ziyada - hva er dagens status?
- Personlig historie Maimuna Sey - hvordan blir vi møtt av helsevesenet?
- Panel 1: Dagens utfordringer i helsevesenet fra et forskningsperspektiv
- Panel 2: Politikerne svarer på hvordan de skal løse dette

Vi lever i et mangfoldig samfunn, med en befolkning som består av mennesker fra alle verdensdeler. Ulike kulturer og bakgrunn bringer med seg også nye utfordringer for norsk helsevesen. En av disse utfordringene har blitt lite belyst, nemlig kvinnelig kjønnslemlestelse. Flere utdanningsinstitusjoner for leger, sykepleiere og jordmødre underviser ikke om temaet. Hvordan skal vi da sørge for at de utsatte kvinnene får den hjelpen og oppfølgingen de trenger? Og om de ikke får det – hvordan forventer vi da å forebygge at flere blir utsatt for det samme?

Politikerne snakker i lite grad om dette. Temaet er tabu, det er vanskelig å snakke om og forståelsen for kulturen og tradisjonen er mangelfull. Derfor lar de ofte være. Men vi er lei av at fokuset er på straff, trusler og tvang. Vi ønsker fokus på hjelpen vi faktisk tilbyr og hvordan vi skal hjelpe disse kvinnene. Som Norges største kvinneorganisasjon er Sanitetskvinnene opptatt av et godt og likeverdig helsetilbud for alle. Vi må se nærmere på hvordan minoritetskvinner fra utsatte områder møtes i helsevesenet og hvordan de følges opp. Derfor bringer vi nå politikerne til torgs for å komme frem til bedre løsninger.

Profilerte arrangement