Forumteater: Familie og barneoppdragelse i et nytt land

Arrangementsdetaljer

LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk, Trygve Lies Plass 1.

11

desember

09:45

Hvordan er det for ungdom å vokse opp med to kulturer i Norge? Hvordan kan vi som foreldre veilede barna våre på en god måte? Bli med og del dine ideer og erfaringer, og forsøk å løse problemene vi viser gjennom et lite teaterstykke!

Ta gjerne med din ungdom (passer for 15 år og oppover)!

Vi vil vise fram et lite teaterstykke som er laget av ungdom med minoritetsbakgrunn, for LIN. Du vil bli kjent med forumteater, en morsom og effektiv metode for å skape endringer og løse små konflikter i familielivet og samfunnet. De modigste (kun de som selv velger det!) vil bli invitert til scenen for å teste ut sitt forslag til å løse problemene som teaterstykket viser - vil vi lykkes i å løse problemene sammen?

Forumteater er anerkjent av FN som et verktøy for sosial endring. Det er en metode for å skape en aktiv debatt som inkluderer de som ikke pleier å ta ordet, og muligheter til å "trene på livet". Det er lærerikt og engasjerende.

Forumteater er ledet av Thomas Storm som er utdannet innen teaterpedagogikk, sosialt arbeid og ledelse; han har lang erfaring med å bruke forumteater i ulike sammenhenger.

Norsknivået tilpasses gruppens nivå.

Velkommen!

Arrangementet er støttet av @IMDI og @Bufdir. For mer informasjon gå inn på:

https://ungdomsparlamentet.squarespace.com/forestillingen

Profilerte arrangement