Kultur over grenser 2019

Arrangementsdetaljer

Bærum Kulturhus, Claude Monets allé 27.

23

januar

12:00

Vi ønsker at norske søkere skal få bedre kjennskap til samarbeidsprosjekter i Europa og Norden, og hvordan de kan lykkes med støtteordninger og søknader. 

Konferansen Kultur over grenser er en møteplass for alle som vil lære mer om europeisk kultursamarbeid og som ønsker å utvikle et prosjekt og/eller møte potensielle samarbeidspartnere. Konferansen begynner med lunsj kl 12.00 den 23. januar og varer til kl. 16 den 24. januar 2019.

Konferansen vil ta for seg hvordan man går frem for å søke midler fra ulike støtteordninger, samt peke på viktige trender og initiativ i Europa i dag. I tillegg vil konferansen ta opp hvordan man lykkes med prosjektskriving, og hvordan man samarbeider om prosjekter og søknader.

På konferansen får sentrale aktører på kulturfeltet i Norge ny kunnskap, større nettverk og mer forståelse for og lyst til å søke kontakt og samarbeid med europeiske aktører, og hvordan man går frem for å søke midler til dette.

Det blir rom for å dele erfaringer gjennom samtaler og diskusjoner, få praktiske tips og råd om hvordan din organisasjon kan bli bedre på å søke midler.

Som en oppvarming til konferansen kan du delta på Kulturrådets frokostmøte om EØS-midlene kl 9.00 - 10.30 samme sted.

Les mer om dette møtet her: https://www.kulturradet.no/kalender/hendelse/-/frokostseminar-om-eos-midlene-og-samarbeid-i-bulgaria-230119

For mer om konferansen gå inn på: https://www.kulturradet.no/eus-kulturprogram/vis-artikkel/-/program-for-kultur-over-grenser

Profilerte arrangement