Rapportlansering: Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll

Arrangementsdetaljer

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Tollbugata 20.

16

januar

09:00

Rapporten gir nye innsikter i utbredelsen av den sosiale kontrollen, og foreldrenes rolle i å begrense barns frihet. Hvilke kulturelle, religiøse og sosiale forhold har størst betydning for utøvelsen av sosial kontroll? Hvordan opplever foreldre det å skulle oppdra barn og ungdom i et fremmed samfunn? Hvordan opplever unge det å stå i krysspress mellom ulike krav og forventninger? Ser vi tegn til endring over tid i måten innvandrede foreldre utøver sosial kontroll på? Og hva slags forhold bidrar til å endre familierelasjoner i kjølvannet av migrasjon?

Rapportens funn vil drøftes og kommenteres, både fra foreldrenes og de unges perspektiv.

Ordstyrer: Nina Skrove Falch, analysesjef IMDi 

Program

08.30-09.00  Registrering og lett servering.
09.00-09.05  Velkommen v/IMDis direktør Libe Rieber-Mohn.
09.05-09.45 Presentasjon av rapporten «Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll» v/forsker Jon Horgen Friberg, Fafo.
09.45-09.55 Kommentar v/ statssekretær Kristin Holm Jensen (Ikke endelig bekreftet).
09.55-10.10 Kommentar v/Whyn Lam, sosialantropolog og styreleder i Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MIR).
10.10-10.50 Panelsamtale.

- Abdullahi Elmi Ibrahim, lærer, samfunnsdebattant og leder for Somalisk familieråd i Norge.
- Nancy Herz, samfunnsdebattant, skribent og sitter i #UngIDag-utvalget.
- Umar Ashraf, kommunikasjonsrådgiver, redaktør for Minotenks antologi Kjære bror og sitter i #UngIDag-utvalget.
- Shabana Rehman Gaarder, daglig leder i stiftelsen Født Fri.

10:50-11:00 Plenumssamtale/spørsmål fra salen.

Seminaret blir streamet. Klikk her for påmelding.

Profilerte arrangement