Stans tilbakekalling av statsborgerskap

Arrangementsdetaljer

Jernbanetorget, Oslo.

11

februar

18:00

Vi møter opp utenfor Jernbanetorget kl 18.00, og går samlet sammen til Stortinget. Der vil det bli holdt appeller og kulturelle innslag. Bli med for å gi en tydelig beskjed til politikerne våres!

Vi krever:
1. Full stans i tilbakekalling av statsborgerskap!
2. Stem ja til en foreldelsesfrist! Frem til vi oppnår full stans må vi innføre en foreldelsesfrist for tilbakekalling av statsborgerskap!
3. Foreldelsesfristen må være på maks 5 år!

Bakteppe for demonstrasjonen er at Rødt, MDG og SVs forslag om innføring av foreldelsesfrist, skal voteres over på Stortinget tirsdag 12.februar. Les mer om representantforslaget her: Representantforslag om en foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap : https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/publikasjonar/Representantframlegg/2018-2019/dok8-201819-043s/?all=true

Program, medarrangører og appellanter vil oppdateres snart.

Hovedarrangør: Rødt Oslo Solidaritet

Medarrangør:
NF Solidaritetsungdom Bislett og Blindern

Appellanter:
Somalisk Organisasjon for Menneskerettigheter Og Integrering
(Navn kommer)
Rødt (Navn kommer)
MDG - Arild Hermstad
Jussbuss (navn kommer)
NF Solidaritetsungdom Bislett og Blindern-Thea Tveter Lysvik

Tilsluttede:
Somalisk Organisasjon for Menneskerettigheter Og Integrering
Nok er Nok
Jusbuss
Rød ungdom
Rødt
SV
MDG

Tilbakekalling av statsborgerskap :
Ingen burde leve i usikkerhet og redsel for at de en dag skal bli fratatt statsborgerskapet sitt og alle rettighetene de har! Dessverre, opplever mange mennesker i Norge å gå rundt med en stor frykt om at de en dag skal få beskjed om at de ikke lenger er velkommen i Norge. Dette er en umenneskelig politikk som skaper frykt og ødelegger menneskeliv.

Trusselen om tilbakekalling av statsborgerskap er også skadelig for integreringen. Når noen grupper i samfunnet må gå rundt å være redde for at norske myndigheter en dag skal frarøve dem jobben, huset, tryggheten, rettighetene deres, papirene og selve livet, så svekker det selvfølgelig tilliten til den norske staten. Med en slik politikk skaper politikerne et A-og B-lag i samfunnet, der den ene gruppen lever trygt og har fulle rettigheter uansett hva de gjør. Hvorfor er det foreldelsesfrist for kriminelle handlinger, men ikke statsborgerskap? Rødt jobber for at vi ikke skal ha et A-og B-lag i Norge, der noen mennesker behandles som annenrangs borgere. Rødt jobber for at statsborgerloven endres slik at statsborgerskap ikke kan tilbakekalles!

Nå har det heldigvis blitt politisk flertall for at tilbakekalling av statsborgerskap kun kan skje ved dom. Dette er ett steg i riktig retning, men vi må også kreve at det innføres en foreldelsesfrist, slik de fleste andre europeiske land har. I flere europeiske land kan heller ikke statsborgerskapet tilbakekalles, kun ved alvorlige tilfeller. Flere eksperter mener Norge ikke følger internasjonale konvensjoner, fordi det er forbudt å gjøre mennesker statsløse. Konsekvensen av tilbakekall er at mange mennesker blir statsløse, de havner i limbo, og mange familier blir separert på en brutal måte.

Noen av menneskene som mister statsborgerskapet sitt, var under 15 år da de kom til Norge og oppga opplysninger, allikevel stilles de til ansvar, men en 15 åring i Norge ville jo ikke kunne blitt straffet for lovbrudd. Mahad-saken har vekket mange sterke reaksjoner i Norge, og det samme har saken om den palestinske familien som etter 27 år i Norge fratas sitt norske statsborgerskap. Tre generasjoner straffes, fordi Norge mener de oppga feil opplysninger. En annen sak som har rystet oss, er vedtaket om å kaste ut firebarnsmoren Yasmin Kristensen, etter 16 år i Norge, fordi hun oppga feil opprinnelseland i 2001. Men dette er bare noen av flere saker vi aldri hører om! Det er tydelig i disse sakene, at populistisk retorikk om signalpolitikk, er viktigere for enkelte politikere enn barnets beste, menneskerettigheter og medmenneskelighet. Hva slags signaler er det vi ønsker å sende?

Arbeiderpartiet er i mot dobbelt-statsborgerskap, så hvis de nå ikke stemmer for en foreldelsesfrist, så vil det si at deres ” strenge og rettferdige” asylpolitikk innebærer å gjøre mennesker statsløse, selv om de har bodd i Norge i 5, 10, eller 20 år!

Rødt. SV og MDG har kommet met et forslag på Stortinget, om å innføre en foreldelsesfrist for tilbakekalling av statsborgerskap. Ingen burde bli fratatt sitt norske pass etter mange års botid i Norge! Vi oppfordrer Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Venstre og KrF til å stemme JA til en foreldelsesfrist 12. Februar!

Profilerte arrangement