FARSKAP I NORGE

Arrangementsdetaljer

Rabita Moskeen, Calmeyers gate 8

23

mars

12:00

"Farskap i Norge" er et arrangement for fedre der de kan ha dialog og dele erfaringer med hverandre og hjelpeapparatet. Aktuelle temaer vil være oppdragelse, farskap og forebygging. Samlingen er gratis, med servering. 

Tid: Lørdag 23.03.2019, klokken 12:00 - 16:00
Sted: Rabita Moskeen, Calmeyers gate 8

Påmelding HER!

Profilerte arrangement