Konspirasjonsteorier om og blant muslimer

Arrangementsdetaljer

Litteraturhuset, Wergelandsveien 29.

13

juni

18:00

Når blir konspirasjonsteorier farlige, og hvem har interesse av å fremme dem? Konspirasjonsteorier kan bidra til å undergrave tilliten vi har til hverandre. Hvilke mekanismer bidrar til å spre og styrke konspirasjonsteorier? Hvilke konspirasjonsteorier har fått fotfeste og utbredelse i de muslimske miljøene, og hva handler de om? I hvor stor grad er konspirasjonstanker utbredt i befolkningen for øvrig?

Innlegg og debatt med Saira H. Basit, visedekan ved Forsvarets høgskole, Lars Gule, førsteamanuensis ved OsloMet, Linda Noor, daglig leder i Minotenk, og Mohamed Abdi, utdannet lærer, samfunnsdebattant og skribent.

Møteleder er Yama Wolasmal, journalist og programleder i NRK.

Program:

Velkommen ved Grete Brochmann, styreleder i Fritt Ord.
Kort introduksjon ved møteleder Yama Wolasmal.

Innledere:

Saira H. Basit, Lars Gule: Konspirasjoner, konspirasjonsteorier og ekstremisme.

Paneldebatt med Saira H. Basit, Lars Gule, Linda Noor og Mohamed Abdi.

Møtet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Om møteserien «Islam i Norge»:

Stiftelsen Fritt Ord har tatt initiativ til en serie dialogmøter med tema islam i Norge. Det er Fritt Ord som inviterer til dialogmøtene, og en programkomité bestående av Hawa Muuse, Sylo Tarak, Usman Asif og Linda Noor utarbeider tema og program for møtene. Målet er å bidra til diskusjon om samfunnsaktuelle spørsmål innen islam på tvers av personlig overbevisning og religiøst ståsted. Invitasjon til møtene går ut til et bredt spekter av deltakere, både muslimer og ikke-muslimer, med et spesielt engasjement for å diskutere islam i Norge.

Profilerte arrangement