Professor håper avstemningen kan inspirere andre flyktninger

5 633 tamiler deltok i historisk avstemning

Søndag gikk 5 633 tamiler fra hele landet til stemmeurnene. 98,9 prosent stemte for opprettelsen av en selvstendig tamilsk stat på Sri Lanka. Den uoffisielle folkeavstemmingen ble gjennomført på initiativ av Utrop.

Målet var å finne ut hvor stor andel av den tamilske befolkningen i Norge som ønsker en egen tamilsk stat på Sri Lanka. Avstemmingen ble gjennomført i Oslo, Trondheim, Stavanger, Bergen, Ålesund, Bø, Narvik, Florø, Lørenskog, Molde, Nordfjordeid, Bø i Telemark og Tromsø. Det er første gang en folkegruppe i eksil gjennomfører en avstemming i denne størrelsen.Flere enn forventet
Nathan Chellia, som var med og arrangerte avstemmingen forteller at oppmøtet i forbindelse med avstemmingen var langt bedre enn ventet. På Grorud Samfunnshus var det lange køer helt fra lokalet åpnet klokken elleve til det stengte klokken syv. Folk kom langveisfra for å delta.

Tidligere i dag kom det en busslast med tamiler fra Drammen og en buss fra Aust Agder, sier Chellia.

– Ingen tamiler stoler på den srilankiske regjeringen, de har aldri gjort oss noe godt.

Arunthan Perinpasivam (18) mener at det er spesielt viktig at de unge engasjerer seg.

De gamle stemmer jo uansett, sier han.

Fantastisk innsats
I alt var det 5 633 personer som stemte over hele Norge, og av disse stemte 5 574 (98,9 prosent) ja til opprettelse av en egen stat på Sri Lanka.

Antall stemmeberettigede var 8 797, og av disse hadde 8 267 tilgang til å avgi stemme ved at det var opprettet valglokaler i nærområdet.

Valgdeltakelsen var på hele 68 prosent. Fordi en del av de stemmeberettigede ikke hadde tilgang til et valglokale i sitt nærmiljø var den reelle valgdeltagelsen på 80,5 prosent. Ansvarlig for gjennomføringen av valget var advokat Leif Helge Frøynes. 

Jeg var svært fornøyd med alle medarbeiderne på Stovner, der jeg selv var stasjonert. De gjorde en fantastisk innsats. Minst like imponert var jeg imidlertid over velgerne som stilte seg i kø og ventet på anvisning fra vaktene. Alle var blide og positive både før og etter at de hadde stemt, sier Frøynes til Utrop.

Viktig valg
Kristian Stokke, Sri Lanka-kjenner og professor ved Universitetet i Oslo

var på Grorud Samfunnshus for å oppleve det historiske valget. Han mener folkeavstemmingen er viktig av flere årsaker.

– Det er viktig fordi det viser at det ikke bare er LTTE som vil ha en selvstendig stat. Mange tror at dette kravet kommer til å opphøre og at alt kommer til å bli bra når regjeringen har knust LTTE, sier Stokke.

I tillegg mener han at dette valget kan skape ringvirkninger og inspirere tamiler i andre land til å gjennomføre lignende avstemminger. Det kan sette press på internasjonale aktører om å anerkjenne tamilenes rett til selvbestemmelse.

Dersom det reises krav fra eksiltamiler fra flere forskjellige land, vil det legge press på regjeringen på Sri Lanka, forklarer han.
Profesjonelt gjennomført
Valglokalet var profesjonelt utstyrt slik at valget kunne foregå i henhold til demokratiske forskrifter. Ved inngangen var det vakter, en valgleder og flere valgfunksjonærer og observatører. Velgeren kom inn, legitimerte seg og fikk utdelt en stemmeseddel. Så ble lillefingeren dyppet i blekk slik at ingen kunne stemme flere ganger. Deretter gikk velgeren til et bord, krysset enten JA eller NEI på stemmeseddelen og la den så i stemmeurnen.

Mange av valglederne og valgfunksjonærene var “ikke-tamiler”. Chellia forteller at det ikke var vanskelig å få folk til å stille opp.

– Mange av valglokalene på småstedene rundt om i landet ble satt opp på rekordtid på grunn av stort engasjement, sier han.

Uavhengige valgobservatører¨
Initiativtaker Majoran Vivekanathan er ansvarlig redaktør i Utrop og selv tamil.

Det at jeg selv er tamil har vært en motivasjonsfaktor for meg for å måle hva min egen folkegruppe mener om et vesentlig spørsmål. Dette er også et tema som jeg personlig er opptatt av, sier Vivekanathan.

Han har vært svært opptatt av at dette ikke skal påvirke resultatet på noen måte og engasjerte derfor uavhengige ledere for å gjennomføre avstemningen.

Kan ikke leve sammen
Ja, selvfølgelig! svarte ungdomsgjengen enstemmig på spørsmål om hva de hadde stemt.

Arunthan Perinpasivam er en av dem. Han mener at tamilene har rett på en selvstendig stat og at det er helt umulig for tamilene å forholde seg til en regjering som har undertrykt dem i over 60 år.

Tamilene har en særegen kultur, språk og religion. Det er ikke mulig å putte tamilene og singaleserne sammen, sier han.

Ett skritt av gangen

Godfrey Manoharan (22) stemte derimot ikke for en selvstendig stat ved dette valget. Han mener at det er nødvendig å ta ett skritt av gangen.

Om tamilene kan få selvstyre og like rettigheter, er det bra i første omgang. Deretter kan vi begynne å kjempe for et selvstendig land, sier han.

Manoharan mener at det er helt nødvendig at det internasjonale samfunnet tar ansvar og passer på at tamilenes rettigheter blir ivaretatt.

Ingen tamiler stoler på den srilankiske regjeringen, de har aldri gjort oss noe godt, sier han.

Vakkdukkoaddai-resolusjonen
Det er Vakkdukkoaddai-resolusjonen fra 1976 som ligger til grunn for valget. Denne ble utarbeidet og vedtatt på Tamil United Liberation Fronts (TULFs) første partimøte og erklærte tamilenes vilje og rett til en selvstendig stat. TULF fikk majoriteten av stemmene til tamilene ved valget i 1977.

Dette er nå over tretti år siden. Derfor er det på tide at tamilene gis en ny anledning til å stemme, sier Stokke.

Han understreker også viktigheten av at dette gjennomføres som en demokratisk folkeavstemning.

Det hadde selvsagt vært svært ønskelig at det ble gjennomført på Sri Lanka, sier Stokke.

Umulig på Sri Lanka

I 1983 endret regjeringen grunnloven slik at det ble ulovlig å snakke om en oppdeling av Sri Lanka. Den som bryter loven kan få fengsel inntil syv år. Politikere som snakker om, eller støtter dette, mister stemmeretten i parlamentet og blir stilt for retten. Det er dessuten vanskelig å gjennomføre frie og rettferdige valg og folkeavstemninger i nord- og øst-områdene (på Sri Lanka) i den nåværende situasjonen på grunn av krigen.

Det blir tamiler i eksil som må tale tamilenes sak, sier ansvarlig redaktør for avisen Majoran Vivekananthan.

Han håper at dette valget kan bane vei for andre lignende meningsmålinger blant flyktninggrupper som kommer fra krigsherjede eller udemokratiske områder.

Gjennomføringen av valget
Alle de tretten valglokalene hadde en uavhengig valgleder, to uavhengige valgfunksjonærer og to uavhengige valgobservatører, hvorav én var autorisert tolk (i tamil). 

 
Faktaboks:
Tamilene kunne stemme ja eller nei til dette:
Jeg uttrykker min vilje til opprettelse av en uavhengig og suveren stat, Tamil Eelam, bestående av nord- og øst territoriet på øya Sri Lanka, på basis av at tamiler på øya Sri Lanka utgjør en særskilt nasjon, har et tradisjonelt hjemland og har rett til selvbestemmelse.

Sted Ja Nei Ugyldig
Oslo Stovner 1456 9 6
Oslo Grorud 1421 9 0
Oslo Bryn 1011 13 2
Stavanger 251 5 0
Bergen 536 4 0
Trondheim 157 1 0
Tromsø 37 0 0
Florø 76 5 0
Nordfjordeid 41 1 0
Ålesund 205 1 0
Molde 79 1 0
Narvik 24 0 0
17 0 0
Lørenskog 263 1 1
Totalt 5574 50 9
Totalt oppmøte 5633
I prosent 98,95 % 0,89 % 0,2 %
Antall stemmeberettigede* (18 over) 8797
Antall stemmeberettigede med tilgang valglokale 7000
Valgdekning 64,0 %
Reell valgdekning 80,5 %
Stipulert * inkl ca 300 singalesisk talende

Faktaboks
Hvem stemte?
For å få stemme måtte man må bo i Norge, ha fylt 18 år eller fylle 18 år i løpet av 2009, det vil si alle som er født i 1991 eller før. I tillegg måtte de oppfylle ett av følgende kriterier:

a. Være født i Sri Lanka og ha tamil som morsmål
b. Ha en ektefelle som er født i Sri Lanka og ha tamil som morsmål
c. Være barn av forelder eller foreldre som er født i Sri Lanka og har tamil som morsmål

Den som ønsket å stemme måtte vise pass eller på annen måte dokumentere at fødelandet er Sri Lanka. De som er født i Norge måtte dokumentere foreldrenes opprinnelse ovenfor valgfunksjonær eller valgobservatør. Dette kunne bekreftes ved at vedkommende selv snakker tamil eller ved å vise kopi av foreldres pass.