Utrop blir ukeavis!

Utrop-gjengen gleder seg til det nye året. Da blir Utrop ukeavis med digitale, interaktive utgaver
Foto: Marcelo Corvalan
Mens andre aviser nedbemanner og kutter i budsjettene, tar Utrop et steg mot framtiden; fra og med januar 2013 vil Utrop bli Norges første interaktive avis.

I motsetning til mange av de store mediehusene er Utrop inne i en god vekstperiode. Fra og med januar 2013 tredobler vi antall utgivelser per år og blir digital ukeavis.

– Utrop skal fra januar komme ut hver uke, altså 48 utgaver i året. Vi fortsetter å gi ut 14 utgaver på papir som før, og resten av utgivelsene skal komme ut som e-avis, sier Majoran Vivekananthan, initiativtaker og grunnlegger av Utrop.

Utrop-eventyret begynte i 2001, da kun som nettavis. I 2004 ekspanderte avisen til også å komme ut på papir annenhver uke. Fra og med 2010 vokste Utrop videre med tv-satsingen Utrop TV, som sendes på TV8. Og i 2013 er Utrop igjen klare for å ekspandere.

Vi skal være et alternativ til de store etablerte mediene.

– Utrop blir ukeavis fordi vi ser behov og etterspørselen for våre nyheter og reportasjer. Vi har allerede høy produksjon av innhold, og nå skal vi ikke bare legge dette ut gratis på nett, vi skal lage digitale utgaver, kan Utrop-gründer Vivekananthan fortelle.

Første interaktive avis

– Fra Harry Potter-filmene husker vi “talking newspaper”; altså en snakkende avis. Vi har funnet en teknisk løsning for å realisere dette. Så vidt jeg vet, er vi først i Norge på å teste ut denne formen for interaktiv avis. Vi har tatt i bruk ny innovativ teknologi, og ikke bare innenfor nyhetssjangeren, men også innenfor digital teknologi skal vi nå nye høyder, sier Vivekananthan.

I mer enn 100 år har papiravisen dominert nyhetsarenaen. Men med den teknologiske utviklingen av Internettet har nye arenaer og muligheter dukket opp. Dagbladets mediekommentator Andreas Wiese påpekte nylig fem problemer som dagens papiraviser står overfor. Det første han nevner, er at folks bruk av tid har flyttet seg fra papir til digitale medier.

Færre leser papiraviser og desto flere leser dagens nyheter online, samtidig blir vi mer opptatt av det visuelle og interaktive. Ved å tenke innovativt og kreativt kan en interaktiv ukeavis være nettopp det leserne er ute etter, mener Vivekananthan.

– En interaktiv avis består av tekst, bilder, linker, video, quiz, integrasjon mot sosiale medier, interaktive muligheter osv. I motsetning til en flat hjemmeside, har vi her en løsning for å bla gjennom og en layout som minner om avis, samtidig som vi benytter oss av nettets mange muligheter for interaktive løsninger, forteller Vivekananthan og legger til:

– Vi lager fra før av mange saker på nett som vi legger ut gratis, så det å lage digitale utgivelser krever ikke altfor stor omlegging. Med ukefrekvens vil vi kunne dekke flere saker, og kanskje få mer annonsekroner.

Ikke betalingsmurer

Det andre problemet Dagbladets Andreas Wiese tar opp, går på det økonomiske. Utrop-gründer Vivekanathan kan fortelle at lanseringen av Utrops interaktive ukeavis vil føre til at prisen på privatabonnementet vil øke til 600 kroner per år. Prisen på bedriftsabonnementet forblir den samme. På spørsmålet om det er snakk om betalingsmurer på nett svarer Vivekananthan at flere av sakene også kommer til å bli lagt ut gratis på utrop.no slik som i dag. Men det er kun abonnenter som vil få full tilgang på alle artiklene som blir publisert i den interaktive utgaven.

Innholdsmessige endringer

I dagens medielandskap der nettmedier blir stadig viktigere, kan leserne være mye mer selektive med hva det er de vil lese. Wiese kaller det oppsplitting av brukerne. Når man kjøper en avis, får man full pakke. De populære temaene, som sport og underholdningsnyheter, kan da subsidiere de tyngre temaene som utenriks og politikk. Utrops steg inn i framtiden, med en interaktiv og digital ukeavis, kan vise seg å være den mediestrukturen den nye kunnskapssamfunnet trenger, mener Vivekananthan.

Innholdsmessig vil det også bli noen endringer når Utrop blir en ukeavis over nyttår.

– Vi skal satse enda mer på kvalitet og skal dekke flere saksområder. Det blir også mer musikk, film, og litteratur. Dessuten skal vi ha fotoreportasjer og digitale historiefortellinger på nesten alle sjangrer vi dekker, forteller Vivekananthan entusiastisk.

Med en bedre kultursatsing online vil Utrop gjøre seg mer attraktiv. For Utrops abonnenter vil dette være en interaktiv og digital ukeavis som kan tilby full pakke og dermed sikre leserne sine «fem om dagen».

Et flerkulturelt mediehus

Slik kommer den nye digitale versjonen til å se ut, med bla-funksjon.
Foto : Utrop

Utrops mål er å drive en avis som er moderne, inkluderende og med pluralistiske verdier. Det å skape arbeidsplasser er også et viktig mål.

– Derfor satser Utrop hele tiden på nye konsepter og kanaler. Et eksempel er Utrop TV som vi startet med i 2010, og har produsert en 30 minutters sending hver uke fram til nå.

Utrop TV kringkastes på TV8 og legges senere ut på nettsidene.

– Jeg håper vi kan bli et mediehus som tilbyr flere titler og gjennom flere kanaler. Et mediehus som er et alternativ til de store etablerte mediene og som kan ha tilgang til miljøer og saker som andre ikke har tilgang til, sier Utrop-gründeren.

Dagens lesere forventer action

– Det skjer en dreining fra papir til digitalt, sier Geir Engen, fagsjef for digitale medier i Mediebedriftenes Landsforening til Utrop.

Han mener årsaken til dette er at papiravisens lesere bruker mer tid på digitale medier.

– Lesernes tid blir utvidet, men den kan ikke utvides i det uendelige. Når man bruker mer tid på digitale medier, betyr det og at man bruker mindre tid på papiravisen, forklarer Engen.

I tillegg forventer vi i dag at alt skal skje så fort.

– Før i tiden brukte man gjerne et par minutter på å slå på pcen, mens i dag er vi konstant pålogget. Det at vi er pålogget hele tiden fører til nye utfordringer. Blant annet at vi forventer at alt skal skje så fort, påpeker han.

Må inkludere sosiale medier
En annen utfordring er at vi bruker mer tid på nye digitale kanaler som Facebook og Twitter. Disse konkurrerer med dagens nettaviser om brukernes oppmerksomhet. I tillegg klikker man seg stadig oftere inn på en artikkel via det en venn har postet på Facebook-veggen sin eller twitret om, fremfor å oppsøke nettavisen selv. En digital avis kan lettere inkludere disse nye kanalene sosiale medier representerer, enn hva dagens nettaviser allerede gjør.

Engan mener det vil være lurt av mediene å bruke leserne mer og utnytte de sosiale mediene bedre. I TV-mediet begynte man tidlig å oppfordre seerne til å aktivt engasjere seg ved å ringe inn og si sin mening eller stemme på den de ønsker skal vinne.

Fagsjefen for digitale medier tror også at dagens nettaviser om ikke altfor lenge vil bli supplert med nye former for funksjonalitet som er mer digitale, da trenden med levende bilder har kommet for å bli.