Informasjon om familier på 11 språk

 
Hvis du har problemer i familien, kan du få gratis hjelp av familievernet. Nå kan du få informasjon om familievernet på 11 språk.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har oversatt en brosjyre om familievernet. 

I brosjyren finner du informasjon om familievernets tilbud:

  • rådgivning og samtaler
  • mekling ved separasjon og samlivsbrudd
  • kurs og gruppetilbud
  • informasjonsvirksomhet

Brosjyren er oversatt til arabisk, engelsk, polsk, russisk, somali, tagalog, tamil, thai, tyrkisk, viet og urdu. Oversettelsene og den norske versjonen kan du laste ned på Bufdirs nettsider. 

Familievernet er en del av Barne-­, ungdoms-­ og familieetaten (Bufetat). Det er familievernkontor i hvert fylke i Norge. De fleste er offentlige kontorer, og en del er kirkelige.