Frihetslengsel og flukt

 
Foto: Claudio Castello
Sterke historier ble fortalt under åpningen av årets Oslo Freedom Forum.

Åpningsdagens sterkeste tale kom fra den nord-koreanske avhopperkvinnen Yeonmi Park (21), som beskrev i rette ordelag tilværelsen i det hun kaller “verdens mørkeste sted”.

– Jeg ble blant annet invitert for å se henrettelsen til en venninnes mor. Hennes forbrytelse var å ha sett vestlig film.

Livet var uten bekymringer for Yeonmi og hennes familie inntil regimet straffet faren hennes for å ha solgt varer til Kina ulovlig og forviste ham og hans familie til den nordlige delen av landet, der fattigdom, sult, og “forsvinninger” ble en del av hverdagen.

– Moren min og jeg så ikke noe annet utvei enn å komme oss ut av landet.

Forsøkt vervet til prostitusjon
Som nord-koreanske avhoppere var Park og moren også sterkt utsatte i nabolandet Kina. Her blir avhopperkvinnene og deres døtre, og særlig i tilfeller hvor det ikke finnes en mannlig slektning som kan beskytte, ofte gjenstand for seksuelle tilnærmelser.

– Jeg ble blant annet forsøkt vervet til prostitusjon som 14-åring. Vi så ikke noe annet utvei enn å komme oss ut av Kina, inn i Mongolia via landeveien, ofte gjennom dagsmarsjen i ugjestmilde forhold, for så kunne søke asyl i Sør-Korea.

Ukraina viktig for Europa
Studentkvinnen Yulia Marushenka ble gjennom viralvideoen I Am A Ukranian verdenskjent, og nærmest ansiktet utad for Euromaidan-revolusjonen, som tidligere i vinter lyktes å få styrtet eks-president Viktor Yanukovitsj fra makten. 

Selv om entusiasmen for å bygge et nytt samfunn i Ukraina er stor, så er situasjonen i landet prekært, både økonomisk og politisk, og ikke minst grunnet krigføringen i øst mot russisk-støttede opprørere.

– For Europa er situasjonen i Ukraina den klart største utfordringen siden annen verdenskrig.

Forbindelser
Til utrop.no forteller studentaktivisten at landet hadde hverken klart å gjennomføre revolusjonen eller ha stått samlet i den vanskelige tiden hvis det ikke var for hjelpen fra de ukrainske diasporamiljøene.

– Folk har bidratt moralsk, kunnskapsmessig og økonomisk. Flere av de jeg kjenner som har dratt til fronten for å kjempe mot opprørerne forteller om den uvurdelige strømmen av økonomisk hjelp til både hæren og til gjenoppbyggingen av sivilsamfunnet i de gjenvunne territoriene.

Videre sier Marushenka at revolusjonen og den påfølgende væpnede konflikten i øst har skapt forbindelser og hjelpelinjer ukrainerne imellom.

– Vi har en hjemmfront og utefront. Hver gang jeg reiser til utlandet så er utenlandsukrainerne og folk med ukrainsk herkomst ivrige etter å få vite nyheter og hvordan de kan hjelpe mest mulig.

Hjemtur til besvær
Janet Inostroza vant i 2013 International Press Freedom Award som anerkjennelse for å være blant Ecuadors toppjournalister. Hennes undersøkende journalistikk har avslørt korrupsjon i den sittende regjeringen, og hun har blitt utsatt for trusler.

Inostroza forteller til utrop.no om en bekymringsfull utvikling i hjemlandet.

– Regjeringen har inntil nå nytt stor støtte grunnet sine sosialprogrammer. Mye av det som president Rafael Correa har gjort har vært bra for landet. Problemet er at han har utviklet seg i stadig mer egenrådig retning, og mange av de gode intensjonene har ikke konkrete resultater. Vi har bygget gode veier, men få benytter seg av disse. Vi har bygget mange skoler, men har få lærere, fordi det utdannes for få. Ecuador har fått et enormt og stadig mer ineffektiv statsapparat, og når det satses så lite på privat sektor så blir verdiskapningen mangelfull fordi få firmaer velger å satse i landet.

Hva med de mange tusener ecuadorianere som vender hjem fra utvandrerlivet?

– Staten har begrensede sosiale programmer med fokus på reintegrering. Spesielt mange ecuadorianere fra Spania vender tilbake med et håp om å kunne starte opp et bedre liv. Men programmene er mangelfulle, ikke godt nok implementerte, og oftest må de hjemvendte klare seg selv med det de har spart opp. Situasjonen deres er langtfra idéell, forteller den prisvinnende undersøkende journalisten.

 
Foto : Claudio Castello

Nettverkenes styrke
Oslo Freedom Forum-nestor, norsk-venezuelaneren, Thor Halvorssen, mente at for å få viktige og positive endringer på plass, så handler det ofte om hvordan samfunnet greier å være selvorganisert.

– Nettverk er utrolig viktige. Vestlige demokratier er ikke de beste til å lede alltid når det skal handle om menneskerettigheter eller kampen mot undertrykkende regimer. Vi kan ikke alltid sette vårt lit til at det er disse som skal redde oss, og det er derfor nå mer viktig enn noensinne at det er det sivile samfunnet som står frem.