– Skader UiOs omdømme

 
Foto: Privat
Saken om grov rasisme og diskriminering ved Universitetet i Oslo er ifølge Ap-politiker Elvis Chi Nwosu (bildet) skadelig for institusjonens renommé.

Flere ansatte ved Eiendomsavdelingen til Universitetet i Oslo har blitt utsatt for rasistisk trakassering og diskriminering av kolleger i flere år, kommer det frem i en sak lagt ut på Universitas nettutgave tidligere denne uken.

En driftsleder, som opprinnelig er fra Ghana, er en av flere som har varslet å ha blitt utsatt for rasisme. En annan ansatt som også har utenlandsk bakgrunn, forteller om det samme.

Kommentarer som skal ha blitt brukt er blant annet “neger”, “svarting”, “svart apekatt”, “negerarbeid er for ham og andre lik ham” og “driftsleder for negerarbeid”.

– Jeg føler jeg nesten er i et apartheid-system. Jeg har måttet be om hjelp fra folk hjemme, og de har sagt at jeg ikke kan leve på en slik arbeidsplass, forteller driftslederen til Universitas.

Innrømmer ukultur
Eiendomsdirektør John Skogen ville ikke møte Universitas for et intervju, men innrømmer samtidig ukultur i avdelingen.

– Det ligger i sakens natur at jeg ikke kan omtale personsaker i media. Det jeg kan si, er at det i den gruppen som omtales har det vært problemer med arbeidsmiljøet over tid. Det er en av partenes vinkling som presenteres i saken. Vi aksepterer selvfølgelig ikke rasisme og mobbing i noen deler av vår virksomhet. Ledelsen i Eiendomsavdelingen har jobbet systematisk over lengre tid for å forbedre arbeidsmiljøet på driftsområdet. I samarbeid med UiOs personaldirektør har vi forsøkt og forsøker mange ulike tiltak, skriver han i en e-post til Universitas.

Utålbar rasisme
Lokalpolitiker i Oslo Ap, Elvis Chi Nwosu, mener overfor utrop.no at han ikke forventer slik synlig rasisme på et offentlig norsk arbeidplass, spesielt på et sted som UiO.

– Utdanningsinstitusjoner bør spille en stor rolle nå det gjelder bekjempelse av rasisme, og rasisme bør ikke tolereres i noen form. Det bør være en prioritet i institusjonene å skape mer bevissthet om hva rasisme kan føre til, gjennom god holdningsarbeid. Det er snakke åpent om slike ting er det enste måte å få slutt på det. Jeg håper Oslo universitet inviterer til et åpent fagseminar om dette så fort som mulig, for deres omdømme er dessverre skadet etter denne saken.

Bør motarbeides rasjonelt
Saken viser ifølge Ap-politikeren at rasisme må motarbeides på en rasjonell måte.

– Vi må fortsette å snakke åpent om det, vi kan ikke slutte med bevisstgjøring av allmennheten. Et poloarisert samfunn kan ikke være noe vi kan være stolt av. Vi trenger holdningsarbeid, overalt, og likeverdige diskusjoner. Men igjen, slik holdningsarbeid vil kreve tid. Man kan til en viss grad tvinge folk til å følge loven, men ikke til å endre sine holdninger.

Tenker du slik oppførsel er vanligere enn det man skulle tro?

– Når en hendelse skjer, bør vi ikke fokusere på hvor ofte det skjer, men fokusere på hvor stor skala, for å sikre at vi forhindrer at slike handlinger skjer hvor som helst i vårt siviliserte samfunn.