Sommerjobb til flyktninger

Barnehagen er en viktig integreringsarena, i følge Utdanningsdirektoratet.
Foto: Ingun A. Mæhlum
21 unge flyktninger har fått sommerjobb i Oppegård kommune.

Eva Holte

Author at utrop Media
News Editer
Avatar

Latest posts by Eva Holte (see all)

Arbeidsplassene er først og fremst i kommunale virksomheter, men også hos noen private bedrifter i kommunen, skriver Oppegård Avis på oavis.no.  Ungdommene har fått jobb på driftsstasjonen hos UTE Oppgård, i flere barnehager og sykehus, innen renhold og på BUA. To ungdommer skal også jobbe på Coop Extra på Hellerasten og én på G-Max i Ski. 

Oppgeård Røde Kors, “Bestemorsbedriften”, flyktningerådgiveren, boliglederen for enslige mindreårige flyktninger, kvaliiseringssenteret og NAV har samarbeidet om sommerjobbprosjektet. Prosjektet retter seg mot ungdom i bosatte flyktningefamilier og enslige mindreårige flyktninger i alderen fra 14 til 19 år fra Oppegård kommune.

Prosjektet finansieres av tilskudd kommunen mottar fra Integrerings- og manfoldsdirektoratet (IMDI). 

Les mer i oavis.no om bakgrunnen for sommerjobbprosjektet og hva det kan bety for de unge flyktningene.