NOAS: – Sett grenser for menneskers rettsløshet i Norge

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener at regelverket må endres for å sikre en grense for hvor lenge et menneske kan leve rettighetsløs i Norge.