Konfliktrådet har registrert stor økning i saker om vold i nære relasjoner

I fjor registrerte konfliktrådet 340 saker om vold i nære relasjoner. De siste to årene har det vært en kraftig økning av slike saker.