Mangfoldige Posten

– Det er ingen hemmelighet at folk med flerkulturell bakgrunn diskrimineres i arbeidslivet, sier Sharmin Ahmed og Said Hassan Ahmed.
Foto: Eva Holte
– Det var nesten blendahvitt i ledelsen og administrasjonen, sier Sharmin Ahmed, HR-ansvarlig for mangfold og integrering i Posten. Siden 2013 har hun jobbet for å løfte opp høyt utdannede innvandrere til mer relevante stillinger. 

Eva Holte

Author at utrop Media
News Editer
Avatar

Latest posts by Eva Holte (see all)

En av de høytutdannede ansatte er er Said Hassan Ahmed (48) fra Somalia. Han har doktorgrad i realfag fra Universitetet i Tromsø, men fikk ikke relevant jobb etter studiene. I to år var han terminalarbeider i Posten før han søkte seg inn på traineeprogrammet Du gjør forskjellen.

Programmet retter seg spesielt mot driftsmedarbeidere med en kompetanse de ikke får brukt.  Deltakerne hospiterer ett år i de ulike avdelingene i konsernet. De tilbys egen mentor, forskjellige kurs og mulighet til å bygge nettverk.

I dag har Said fast stilling som seniorrådgiver i IT og hele familien har flyttet etter fra Tromsø og bosatt seg i Asker.

Vi vet at det finnes mye taus og ubrukt kompetanse blant medarbeidere med flerkulturell bakgrunn.

Navnet skremmer arbeidsgiverne

Selv har Sharmin Ahmed også jobbet seg opp fra bunnen. Sharmin  jobbet i flere år som kundebehandler mens hun studerte samfunnsgeografi på universitetet i Oslo og tok HR i management på Bedriftsøkonomisk Insitutt. Da hun var ferdig med studiene, stod ikke jobbtilbudene i kø for henne heller.
– Det er ingen hemmelighet at folk med flerkulturell bakgrunn diskrimineres i arbeidslivet, sier hun. 

70 nasjonaliteter

I 2007 fikk hun fast heltidsjobb i Posten. Hun ble raskt lagt merke til som en positiv og lærevillig jente. Snart fikk hun vervet som tillitsvalgt på Postkontoret.

– Da måtte jeg gå Postkoms tillitsvalgtskole og det var da ting begynte å skje, sier hun. Sharmin ble nemlig spurt om hun ville være med på et nytt mangfoldsprosjekt Posten skulle etablere. Det ville hun gjerne.

Det jobber 15000 personer i Posten-konsernet, nærmere 17 prosent med flerkulturell bakgrunn. – Vi har ansatte fra over 70 nasjonaliteter! sier hun.

Mange med høyere utdanning “på gulvet”

Mangfoldsprosjektet startet med å kartlegge de ansatte ut fra fremmedklingende navn – altså ikke norske eller nordiske.

– Vi vet at det finnes mye taus og ubrukt kompetanse blant medarbeidere med flerkulturell bakgrunn. Vi ønsket å løfte disse stillingene i ledelse, stab og administrasjon. 

I 2011 lyste Posten ut fem plasser i Mangfoldsprosjektet. De fikk 73 søkere og tillitsvalgte Sharmin var en av de fem som ble plukket ut til å hospitere i ledelse og administrasjon et år. Deretter fikk hun jobb som seniorrådgiver i rekruttering og året etterpå tok hun over mangfoldsarbeidet. Posten har siden 2011 gjennomført fem kull av det interne traineeprogrammet Du gjør forskjellen, med 18 deltakere.

13 av disse har fått ny, relevant stilling i ledelse, stab og administrasjon. 

–Vi fyller ikke opp alle plassene dersom de ikke har den nødvendige kompetansen, sier Sharmin. 

Mentorprogram for arbeidsledige innvandrerkvinner

Posten ønsker også å ta samfunnsansvar utover egen bedrift. For noen år tilbake startet de opp et lavterskelprogram for arbeidsledige innvandrerkvinner. 13 kvinner deltar i år på det halvårige programmet hvor kvinnene får hver sin mentor og treffes en til to ganger i måneden.

I tillegg får de bedret sine norskkunnskaper og knytte nettverk. Kravet for å være med, er at de er motiverte, forstår norsk og kan gjøre seg forstått. Kvinnene får et norskkurs på 80 timer og et Kvinner Kan-kurs i regi av Norsk Folkehjelp.

– Det er ikke alle som får en jobb og det er heller ikke et mål. Men kvinnene lærer så mye annet og får bedre forståelse av det norske arbeidslivet, sier Sharmin Ahmed.