Samarbeidet skole-hjem må bli bedre

 
Oslo kommunale foreldreutvalg vil satse mer på å få med seg foreldre med minoritetsbakgrunn i samarbeidet mellom skole og hjem.