Slik får du mangfold i arbeidslivet

0Shares

“Tiltak for innvandrere på arbeidsplassen vil i en slik sammenlikning oftest være billigere og mindre omfattende enn for kvinner på tradisjonelle mannsarbeidsplasser. Poenget er at de fleste arbeidsplasser kan gjennomføre tilrettelegginger slik at arbeidet kan tilpasses et mangfold av arbeidstakere, både praktisk og sosialt. Det å ha et annet morsmål enn norsk, bekjenne seg til en ”fremmedartet” religion, ha ”uvanlige” tradisjoner og kulturelle oppfatninger vil være en del av fellesskapet på jobben,” skriver Aakervik.

Les hele artikkelen her: Mangfold i Arbeidslivet