– Falske anklager

0Shares

– Hege Storhaug klarer f.eks. ikke å se at hennes argumentasjon mot innvandrere og Islam er med på å forsterke rasistiske og diskriminerende holdninger til etniske minoriteter. Storhuag bruker et innlegg hun skrev i klassekampen i mars som svar på vår henvendelse. Her er svaret vi skrev til henne den gang, skriver Ali.

Av Athar Ali leder for Norsk Innvandrerforum

Angrep er beste forsvar er Hege Storhaugs taktikk når hun svarer på min kronikk i Klassekampen. Vi har alle meninger som vi mer eller mindre forsvarer. Problemet er at Storhaug presenterer sine synspunkter om det var fakta eller sannheter. Hun nekter å ta andres perspektiv og må hele tiden forsvare sine bastante påstander.

Uansett hvordan Storhaug formulerer seg er det ingen tvil om at hun beskylder profet Muhammed for både pedofili og drap. Klarer Storhuag å se at det kan være krenkende for andre og ødeleggende for å ha en saklig dialog?

Jeg er den første til å være enig i at det er mye som burde vært annerledes i Pakistan bla klasseforskjeller. Storhaug har gjennom sine reiser i Pakistan utfordret makta i landet, men heller forklart ting utifra en individorientert og kulturelt perspektiv. Jeg tror de fleste med sunn fornuft være enige at å nærmest foreslå å kalle Pakistan for Napakisten ”de urenes land” er å gå for langt og er heller ingen bidrag til å heve debatten på et høyre nivå.

En ting er at Storhaug kommer med personangrep på meg og andre noe jeg tror de fleste ser. Langt verre er det hvis hun ikke ser det selv.

Det virker noe ironisk når Hege Storhaug spør hvorfor jeg stigmatisere muslimer. Det som stigmatisere muslimer og andre etniske og religiøse minoriteter er nettopp generaliseringer og merkelapper som Storhaug ofte setter.

Jeg sier ikke at det ikke finnes eksempler på tvangsekteskap i minorietsmijøer. Jeg sier heller ikke at alle skikker og normer i enkelte kulturer er uproblematiske. Spørsmålet er for det første skal enkelte uheldige eksempler som kan finnes i alle kulturer brukes til å stemple alle minoirteteskulturer slik Storhaug ofte gjør? For det andre om det er mulig å skape endringer uten å være i dialog med dem det gjelder? Det er ingen tvil om at Storhuag gjennom flere, har angrepet minoriteter, deres kulturer og religioner uten forbehold og nyanser. Hennes viktigste ”bidrag” er å dokumentet hvor stor strussel innvandrere er for det norske samfunn. Web- siden til human rights service som Storhaug driver kunne like godt representere en hvilken som helst rasistisk eller innvandrerfindelig organisasjon. Konsekvensen av dette at Storhaug har ingen støtte i innvandrermiljøer. Hun er i virkelighetene konflikt med de hun skal ”hjelpe” alstå, innvandrermiljøer, deres organiser og talspersoner. Derimot har hun full støtte av Frp og andre innvandrerfiendtlige organisasjoner. Er det problematisk for Storhuag å bli brukt som et redskap av disse orgnasjoner? Storhaug har plassert seg selv i en i en anti-innvandrer leier i det norske samfunn.