Hva er likhetsrasisme?

0Shares

Hva handler dette i bunn og grunn om? Jo, det handler om identitet og tilhørighet. Her er det ikke snakk om å holde en mellomposisjon, her må du velge: enten så er du en del av gruppen; kler deg slik “vi” (majoriteten) bestemmer og bekrefter deg selv dermed som fullverdig medlem av gjengen, eller du kan velge å gå den motsatte vei, i opposisjon, men da må man gå under en annen parole.

Hva skjer om man velger det siste? Jo, man ekskluderes (evnt. ekskluderer seg selv) fra “det gode selskap”, man får ikke være en del av en elite dersom man har ønsker som ikke er godkjente av majoriteten, man diskrimineres fordi man ses på som en trussel.

Les hele artikkelen: Likhet og hvithet