-Statskirkeordningen diskriminerer

0Shares

For første gang i historien er det nå realistisk å arbeide for et skille mellom stat og kirke. Mye tyder på at Arbeiderpartiet kan avgjøre saken. Det spørsmål partiets landsmøte i april skal ta standpunkt til, er om den norske stat skal opprettholde sin favorisering av den “evangelisk-lutherske religion”.

– Så lenge den evangelisk-lutherske retning har status som offisiell statsreligion, gjør vi flere kristne trosretninger og andre religioner mindreverdige. Det er diskriminering, skriver han i innlegget.

Les hele saken: Grunnloven diskriminerer