Velferd i delstaten Kerala i India

0Shares

I Kerala kan nesten alle lese og skrive mens det kun er halvparten som kan det i resten av India. Alfabetsimen er ikke det eneste punkt der Kerala skiller seg oppsiktsvekkende fra resten av landet – og fra andre u-land.

Til tross for at delstaten bare har en smule økonomisk vekst, kjemper med høy arbeidsløshet og slukne offentlige kasser, så lever keralaere lengre, barnedødeligheten er lavere og utdannelsesnivået høyere enn i resten av India.

Denne utvikling kan kommunistene ta en del av æren for – og gjør det gjerne.

Kommunisme

Det avgjørende vendepunktet for Kerala oppstod i 1957, da kommunistene – for første gang noe sted i verden – vant et fritt valg. Partiet hadde ført valgkamp på temaer som sunnhet og utdannelse.

Som leder av lokalregjeringen begynte partiet å omsette valgløftene til handling.

Ideen om stor vekt på utdannelse, sunnhet og velferd for alle rotfestet seg hurtig blant hele befolkningen. Derfor torde og tør ingen partier å gå imot de tankene.

‘Family planning clinics’ i 50-tallet

I starten oppsøkte leger og sykepleiere landsbyene, fant de gravide og tilbød fødselssjekk og veiledning før og etter fødselen. I dag er systemet så innarbeidet at gravide selv møter opp.

Den lave barnedødeligheten er også en av grunnene til at Kerala har løst et av Indias allers største problemer: den eksplosive befolkningsveksten. En typisk familie i Kerala består i dag av far mor og to barn. En annen årsak til de forholdsvis få fødslene er en holdningsendring som blant annet er skapt gjennom kampanjer.

Siden 1957 har skiftende regjeringer bakket opp om velferdsprogrammene.


Så selv om kommunistene har bidratt til Keralas utvikling, kan de ikke ta hele æren. Andre faktorer spiller også inn og har innflytelse på hvordan delstaten i dag er særpreget,
Kvinners posisjon, krydderhandel og befolkningstetthet er viktige brikker til en samlet forklaring.

Kvinner utsettes for mindre diskriminering i Kerala enn i resten av India. Det skyldes blant annet at arveretten tradisjonelt har fulgt kvinnen. Og når kvinner eier jord og eiendom, gir det naturligvis høyere status og dermed lettere adgang til jobb og utdannelse.

Samtidig var og er Kerala sentrum for krydderhandel, og det har ført med seg forskjellige religioner til Kerala. Handel betydde mye kontakt med omverdenen, og det er bakgrunnen for at det i dag – utover hinduer – er 20 prosent kristne og 20 prosent muslimer i staten.

De forskjellige trosretninger har gjennom tiden nemlig konkurrert om å levere velferd – skoler, medisin, legehjelp osv. – selvfølgelig også med den baktanke om å omvende flere nettopp til deres religion.

Dessuten har kontakt og handel med vestlige kjøpmenn tvunget keralaerne til å satse på utdannelse for ikke å bli snylt.

Ikke bare velferd

Til tross for all velferd på mange områder, så kjemper staten i dag med alvorlige problemer.

Lav gjennomsnittsinntekt og industrier som er kollapset er eksempler. Tidligere hadde Kerala for eksempel en stor produksjon av fibre fra kokosnøtter som ble eksportert. Men andre utvikler nå fibrene billigere ved hjelp av ny teknologi. Keralaerne reagerte for sent på konkurrentene, og produksjonen er nå nesten forsvunnet.

Samme problem finner man på mange andre områder. Der er stort sett ingen industri, og selv om kommunistene hevder at de forsøker å skape grobunn for en industriell utvikling, har det inntil nå vært forgjeves.

De få arbeidsplasser betydde også at de høyt utdannede flytter fra staten for å få jobb. Over alt i India kan man møte folk fra Kerala.

Og nok er mobilitet et plussord på arbeidsmarkedet, men jobb i andre stater gir ingen inntekter til Keralas statskasse.

  • På mange områder er Keralas velferd nær et vestlig nivå. Barnedødeligheten i Kerala er nede på 11 per 1000 levendefødte, for USA er tallet 8, mens den gjennomsnittlige barnedødelighet for hele India er helt oppe på 79 ut av 1000.
  • Keralanere lever også gjennomsintlig lengre enn øvrige indere. Den forventede levetiden for kvinner i Kerala er 72,3 år, i hele India 58,1 år og i USA 79 år. For menn er tallene; Kerala: 66,8 år .; India: 57,7 år; USA: 73år.
  • (Kilder: UNDPs Human Development Report 1997; India av John Degnbol Martinussen og People’s Campaign For Ninth Plan (State Planning Board, Kerala))